1. Young-Jin Ch. Wschód i Zachód : rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek-natura, Toruń 2018
 2. Krajewska B. Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji, Gdańsk 2018
 3. Hofman I. Współczesne media : media multimodalne t.1, Lublin 2018
 4. Hofman I. Współczesne media : media multimodalne t.2, Lublin 2018
 5. Śmiechowicz O. Polski teatr po upadku komunizmu, Warszawa 2018
 6. Szydłowska A. Od solidarycy do TypoPolo : typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989, Wrocław 2018
 7. Prószyński M. Bagnety Wojska Polskiego od XVII wieku do współczesności : opowieść dziejowa z katalogiem bagnetów cz.1, Oświęcim 2018
 8. Prószyński M. Bagnety Wojska Polskiego od XVII wieku do współczesności : opowieść dziejowa z katalogiem bagnetów cz.2, Oświęcim 2018
 9. Żukowska K. Poetyka totalna : o antropologii literatury Northropa Frye’a, Kraków 2018
 10. Konopka M. Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914), Kraków 2018
 11. Błaszczyk P. Mathematical Transgressions 2015, Kraków 2018
 12. Gieba K. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, Krakóa. 2018
 13. Głuszkowski P. Barwy polskości, czyli Życie burzliwe Tadeusza Bułharyna, Kraków 2018
 14. Minich M. O nowy typ muzeów sztuki, Kraków 2018
 15. Drużyłowska D. Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty, Kraków 2018
 16. Kierys A. Historia to nie dziwka : antologia tekstów Pawła Jasienicy, jego interlokutorów i recenzentów, Kraków 2018
 17. Jarkowska-Natkaniec A. Wymuszona współpraca czy zdrada? : wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie, Kraków 2018
 18. Popowicz J. Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim : kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów, Kraków 2018
 19. Balisz-Schmelz J. Przeszłość niepokonana : sztuka niemiecka po 1945 roku jako przestrzeń i medium pamięci, Kraków 2018
 20. Kalinowski L. Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, Kraków 2018
 21. Kosiewski P.() Problemy z naszym państwem, Warszawa 2018
 22. Tarasiuk M. Zwierzaki wojaki na służbie, Warszawa 2018
 23. Zwoliński A. Transhumanizm, Poznań 2018
 24. Czorycki M. Cztery strony świata, Sopot 2018
 25. Barwy świata przyrody 2018, Kraków 2018
 26. Wigand M. Oderwij się od technogadżetów : jak się bawić w realnym świecie, Warszawa 2018
 27. Skalska K.(opr.) Katalog nagrań dźwiękowych Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce, Warszawa 2018
 28. Wrede M.() Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, Warszawa 2018
 29. Karzewska B. Nietypowi użytkownicy bibliotek : poradnik psychologiczny, Warszawa 2018
 30. Slany K.() Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Warszawa 2018
 31. Biernacka-Licznar K. Lilipucia rewolucja : awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015 : produkcja wydawnicza, bibliografia, Warszawa 2018
 32. Wojciechowska M.(red.) Multibibliotekarstwo, Warszawa 2018
 33. Samsel K. Autodafe, Szczecin-Bezrzecze 2018
 34. Michałowski P. Zaginiony w kreacji : poemat z przypadku, Szczecin-Bezrzecze 2018