1-2 listopada 1918 roku obradował w Lublinie zjazd przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków skautowych. Wtedy to postanowiono utworzyć wspólną dla wszystkich organizację – Związek Harcerstwa Polskiego.
3 listopada 2018 r. w Lublinie odbyły się obchody 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego z udziałem harcerzy z całej Polski. Uczestnicy uroczystości jubileuszowych  zwiedzili wystawę Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w LublinieMuzeum Harcerstwa w WarszawieChorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego i Komisję Historyczną Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Wystawa jest częścią jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego organizowanego przez ZHP, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Fot. D.J. Mościbrodzka