1. Balisz-Schmelz J. Przeszłość niepokonana : sztuka niemiecka po 1945 roku jako przestrzeń i medium pamięci, Kraków 2018
 2. Banksy : stanowisz akceptowalny poziom zagrożenia, gdyby było inaczej, wiedziałbyś o tym, Warszawa 2018
 3. Barwy świata przyrody 2018, Kraków 2018
 4. Beksiński Z. Foto Beksiński, Olszanica 2018
 5. Biernacka-Licznar K. Lilipucia rewolucja : awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015 : produkcja wydawnicza, bibliografia, Warszawa 2018
 6. Błaszczyk P. Mathematical Transgressions 2015, Kraków 2018
 7. Błażejewska J. Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989, Warszawa 2018
 8. Bukowski K. Temblaki białej broni T.1, Radomsko 2017
 9. Bukowski K. Temblaki białej broni T.2 Austro- Węgry, Legiony Polskie, Austria,Czechosłowacja, Niemcy, Radomsko 2018
 10. Czorycki M. Cztery strony świata, Sopot 2018
 11. Drużyłowska D. Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty, Kraków 2018
 12. Dworsatsch M. Nie tylko książki : ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, Wrocław 2018
 13. Gieba K. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, Krakóa. 2018
 14. Głuszkowski P. Barwy polskości, czyli Życie burzliwe Tadeusza Bułharyna, Kraków 2018
 15. Hermanowski M. Radiofonia w Polsce : zarys dziejów, Poznań 2018
 16. Hofman I. Współczesne media : media multimodalne t.1, Lublin 2018
 17. Hofman I. Współczesne media : media multimodalne t.2, Lublin 2018
 18. Jarkowska-Natkaniec A. Wymuszona współpraca czy zdrada? : wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie, Kraków 2018
 19. Judaika w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie : rzemiosło artystyczne, druki i rękopisy, monety i medale, varia, Kraków 2018
 20. Kalinowski L. Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, Kraków 2018
 21. Karzewska B. Nietypowi użytkownicy bibliotek : poradnik psychologiczny, Warszawa 2018
 22. Kędziora A. Ikonografia teatralna „Tygodnika Illustrowanego” (1859-1939) T.1, Kraków 2018
 23. Kędziora A. Ikonografia teatralna „Tygodnika Illustrowanego” (1859-1939) T.2, Kraków 2018
 24. Kierys A. Historia to nie dziwka : antologia tekstów Pawła Jasienicy, jego interlokutorów i recenzentów, Kraków 2018
 25. Konopka M. Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914), Kraków 2018
 26. Kosiewski P. (red) Problemy z naszym państwem, Warszawa 2018
 27. Krajewska B. Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji, Gdańsk 2018
 28. Michałowski P. Zaginiony w kreacji : poemat z przypadku, Szczecin-Bezrzecze 2018
 29. Mierzwa J. Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej, Łomianki 2018
 30. Minich M. O nowy typ muzeów sztuki, Kraków 2018
 31. Plebaniak P. Starożytna mądrość chińska w sentencjach, Poznań 2018
 32. Popowicz J. Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim : kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów, Kraków 2018
 33. Porphyrius O wegetarianizmie, Warszawa 2018
 34. Prószyński M. Bagnety Wojska Polskiego od XVII wieku do współczesności : opowieść dziejowa z katalogiem bagnetów cz.1, Oświęcim 2018
 35. Prószyński M. Bagnety Wojska Polskiego od XVII wieku do współczesności : opowieść dziejowa z katalogiem bagnetów cz.2, Oświęcim 2018
 36. Rewizorski M. Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, Poznań 2018
 37. Samsel K. Autodafe, Szczecin-Bezrzecze 2018
 38. Skalska K.(opr.) Katalog nagrań dźwiękowych Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce, Warszawa 2018
 39. Slany K.(red.) Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Warszawa 2018
 40. Szczerbicki T. Motorowery, Czerwonak 2018
 41. Szydłowska A. Od solidarycy do TypoPolo : typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989, Wrocław 2018
 42. Śmiechowicz O. Polski teatr po upadku komunizmu, Warszawa 2018
 43. Tarasiuk M. Zwierzaki wojaki na służbie, Warszawa 2018
 44. Wigand M. Oderwij się od technogadżetów : jak się bawić w realnym świecie, Warszawa 2018
 45. Wilczyński M. Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w.n.e., Oświęcim 2018
 46. Wojciechowska M. (red.) Multibibliotekarstwo, Warszawa 2018
 47. Wrede M. (opr.) Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, Warszawa 2018
 48. Young-Jin Ch. Wschód i Zachód : rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek-natura, Toruń 2018
 49. Zwoliński A. Transhumanizm, Poznań 2018
 50. Żukowska K. Poetyka totalna : o antropologii literatury Northropa Frye’a, Kraków 2018