5 grudnia w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się finał konkursu plastycznego i fotograficznego im. Artura Tabora o tematyce przyrodniczej pt. „Ptasi świat”. Po uroczystości wręczenia nagród otwarta została wystawa fotografii Artura Tabora  zorganizowana w ramach zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie „Ptasi świat” – edukacja przyrodnicza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Artur Tabor (1968-2010) był autorem wielu albumów i filmów o tematyce przyrodniczej, wraz z Tomaszem Kłosowskim był współprowadzącym program „Dzika Polska” (TVP), przez wiele lat współpracował z czasopismami przyrodniczymi w Polsce oraz agencjami zachodnimi m.in. z BBC (Nature Picture Library). Specjalizował się w fotografowaniu i filmowaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku, szczególnie ptaków. Na podglądaniu przyrody spędzał kilka miesięcy w roku budując specjalne ukrycia w koronach drzew, wśród wodnych szuwarów lub wkopując się w ziemię.

 

Fot. D.J. Mościbrodzka