20 listopada 2018 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się siódmy wieczór z cyklu Pięć wieków poezji lubelskiej. Tym razem zaprezentowano utwory Franciszki Arnsztajnowej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Fot. Marta Tomasik