13 grudnia 2018 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się ostatni wykład z cyklu „Lublin – Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości”. Wykład Wkład Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w odrodzenie kulturalne Lublina” wygłosiła Ewa Hadrian.

Cykl wykładów został zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Fot. D.J. Mościbrodzka