30 listopada 2018 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zakończyła realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakupiono 3 572 egz. książek i audiobooków za kwotę: 109 848,00