1. Bartmiński J. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów t.5, Lublin 2018
 2. Bąk T. Utylizacja : pęta miast, Poznań 2018
 3. Blewit M. Nawigacja dla żeglarzy, Warszawa 2018
 4. Bodanka E. W hołdzie polskim lotnikom września 1939 roku : tomik poezji, Radomsko 2018
 5. Bojarski W. Mundur w mojej rodzinie : polskie drogi w XX wieku, Szczecin 2018
 6. Domański C. Historia psychologii w Europie Środkowej, Warszawa 2018
 7. Gołda A. Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej, Katowice 2018
 8. Hołubowicz-Kliza G. Nieinfekcyjne czynniki chorobotwórcze, Puławy 2018
 9. Kita M. Język w radiu: antologia, Katowice 2018
 10. Kołos S. Film biograficzny- – gatunek progresywny : geneza, genologia, strategie narracyjne, Toruń 2018
 11. Król M.(red.) Syberyjskie sacrum i profanum, Lublin 2018
 12. Łuczyński A. Młodzież zagrożona wykluczeniem : prewencyjny potencjał pedagogiki ks. Jana Bosko , Lublin 2018
 13. Łuczyński D. Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Komisji Edukacji Narodowej w Ostrogu nad Horyniem, Biały Dunajec 2018
 14. Maj A. Drzewne imaginacje [Gołąb] : Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, 2018
 15. Małkowski A. Polskie skautki : zarys organizacyjny, Kraków 2018
 16. Modlińska- Piekarz A. Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku, Lublin 201
 17. Mońka B. W podróży : dizajn w przestrzeni publicznej, Cieszyn 2018
 18. Motyka W. Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867-1914), Rzeszów 2018
 19. Pawlic-Miśkiewicz B. (red.) I pamiętaj imię swoje : rytuały przejścia Tatarów polskich – Azan, Białystok 2018
 20. Popiołek B. (red.) Dom,codzienność i święto: ceremonie i tradycje rodzinne, Kraków 2018
 21. Popiołek B. (red.) Dom,codzienność i święto: przestrzeń domowa ludzie i rzeczy, Kraków 2018
 22. Pulnarowicz W. Rycerstwo polskie Podkarpacia : (dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na Podkarpaciu), Rzeszów 2018
 23. Różewicz T. I znów zaczyna się przeszłość (wybór i wstęp Jan Polkowski), Warszawa 2018
 24. Sowińska A. Hermetica średniowiecza i renesansu, Katowice 2018
 25. Stupa W.(red.) W kręgu problemów antropologii literatury : antropologia przyszłości, Białystok 2018
 26. Szturc W. Eironeia, Kraków 2018
 27. Śrutwa J. Dzieje Kościoła w starożytności t. 1,2 Lublin 2018
 28. Włodek P. (red.) Autorzy kina europejskiego VII, Łódź 2018
 29. Zemło M. (red.) Małe miasta: ogród słowa, teatru, muzyki, Lublin 2018
 30. Zemło M. (red.) Małe miasta: w ogrodzie sztuk i działań twórczych, Lublin 2018