20 lutego 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbyła się promocja książki Krzysztofa Drozda Bezpieczeństwo imprez masowych. Leksykon.

Fot. D.J. Mościbrodzka