1. Banaszkiewicz J. W stronę rytuałów i Galla Anonima, Kraków 2018
 2. Bartosiewicz O. Tożsamość niejednoznaczna: historyczne, filozoficzne i …, Kraków 2018
 3. Bartoszewicz H. Roman Knoll: polityk i dyplomata, Warszawa 2018
 4. Bober S.(red.) O niepodległości ekumenicznie: wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej(1918-1939), Lublin 2018
 5. Brzezińska A. Odzyskana: fotoreportaż z Warszawy 1918- 1939, Warszawa 2018
 6. Bukowska X.(red.) Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia, Warszawa 2018
 7. Chrzanowska K. (red.) Europa Karpat: dziedzictwo i przyszłość, Warszawa 2018
 8. Draus J.(red.) Żywe pochodnie: świadectwa sprzeciwu i solidarności wobec agresji na Czechosłowację w 1968 roku, Warszawa 2018
 9. Fiedurek J. Świat w peryskopie: fraszki refleksyjne: w setną rocznicę odzyskania niepodległości, Lublin 2018
 10. Grondkowska B. Znaki i symbole: filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy, Lublin 2018
 11. Janeczek M. Osiemnastowieczne druki leszczyńskie w języku polskim” studium, Leszno 2018
 12. Jarosz E. Bicie dzieci… czas z tym skończyć!, Warszawa 2018
 13. Kornat M. 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, Warszawa 2018
 14. Kościuszko: człowiek- czyny- tradycja., Kraków 2018
 15. Kucharska- Sing P. Główny Urząd Statystyczny: 100 lat na fotografiach, Warszawa 2018
 16. Kuklińska B. Po nitce do kłębka : triumf rozumu, Lublin 2018
 17. Kupisz D. Od Piotrkowa do Warszawy:550- lecie sejmu dwuizbowego, Warszawa 2018
 18. Landzwójczak A. W stylu mudéjar, Chełm 2018
 19. Marczewski M. (red.) Pedagogika rodziny: podejście systemowe, Warszawa 2018
 20. Maślanka J. Wspomnienie o Ryszardzie Kazimierzu Lewańskim: w setną rocznicę urodzin, Białystok 2018
 21. Morkowski J. Nie rzucim ziemi…: przypadłości pomorskie 1850- 1939, Starogard Gdański 2018
 22. Paruch W. Christianity in the History of Poland, Warszawa 2018
 23. Pawłowski Sz.(red.) Prawo wobec przeszłości, Warszawa 2018
 24. Polacy zasłużeni dla krajów Azji i Pacyfiku, Warszawa 2018
 25. Rokicki W. Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych, Warszawa 2018
 26. Siekierski M.(red.) Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę: ustrój, prawo, obyczaje, Wrocław 2018
 27. Sochaj A. Upamiętnienie Romów i Sinti pomordowanych w czasie II wojny światowej (1939-1945), Szczecinek 2018
 28. Strumiłło A. O Władysławie Strzemińskim: wykład, Białystok 2018
 29. Szmidt O. Odkrywanie Ameryki: wybór tekstów krytycznych z lat 2010- 2017, Kraków 2018
 30. Wasilewski A. Z kart kalendarza Polskiej Służby Zagranicznej : dyplomacja ekonomiczna, Warszawa 2018