8 maja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbyła się promocja książki Macieja Sadowskiego Kwiaty baroku.

Fot. D. Mościbrodzka