10 maja 2019 r. w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Księgarni „U Hieronima” odbył się festyn promujący Fundusze Europejskie.

Fot. D. Mościbrodzka