„Noc u Pana Hieronima” to projekt realizowany przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w czasie Nocy Kultury. Biblioteka otwiera wówczas swoje podwoje i zaprasza do nocnego korzystania ze zbiorów, odwiedzania galerii wystawienniczych, wysłuchania koncertów, spotkania ze sztuką słowa i dźwięku. Nocne imprezy, Kawiarnia Jednej Nocy „U Hieronima”, pięknie rozświetlony gmach Biblioteki czekały – jak co roku – na Lublinian i mieszkańców Lubelszczyzny oraz gości spoza naszego miasta i regionu.

 

Fot. D. Mościbrodzka