6 czerwca 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się piąty z cyklu wykładów Lubelskie divertimento. Kultura muzyczna Lublina ostatnich 100 lat. Wykład Nieznani czarodzieje – historia lubelskiego jazzu przygotował i wygłosił Jarosław Sawic. Wykład uświetnił recital fortepianowy Tadeusza Krukowskiego – pianisty, pedagoga i animatora kultury.

Fot. D. Mościbrodzka