12 czerwca 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona roli Moniuszki w kulturze polskiej. Konferencja jest częścią projektu „Nie taki Straszny Dwór – oswajanie Moniuszki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Fot. D. Mościbrodzka