Zakończyła się, prowadzona od 28 czerwca do 19 lipca 2019 roku przez  Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Lublinie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie
oraz Polskim Towarzystwem Numizmatycznym Oddziałem w Lublinie, letnia akcja dla dzieci spędzających wakacje w mieście pod hasłem „Lato z bankiem centralnym”.

W ramach akcji zorganizowano dwa przystanki edukacyjne: jeden w siedzibie NBP (ul. Chopina), a drugi w siedzibie WBP (ul. Narutowicza). W siedzibie Oddziału Okręgowego NBP dzieci zobaczyły wystawę „Dzieje złotego”, poznały historię polskiego pieniądza za czasów Jagiellonów i królów elekcyjnych.

W siedzibie WBP eksponowano dwie wystawy: numizmatyczną „Orzeł i Pogoń na monetach, czyli unia monetarna Polski i Litwy”, prezentującą autentyczne monety z epoki Obojga Narodów oraz ich powiększone wizerunki (eksponatów użyczyli lubelscy kolekcjonerzy) oraz wystawę  1569 Unia facta est cum Ducatu Lytwanie. Droga Polski i Litwy do Unii Lubelskiej”, obrazującą  historię unii polsko-litewskich.

W Oddziale dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego prowadzono także warsztaty ph. „Dwa państwa – jedna współpraca. Inspiracje obrazem Jana Matejki Unia  lubelska” (12 warsztatów – 231 uczestników i 3 zajęcia otwarte – 72 osoby). Łącznie w zajęciach zorganizowanych w akcji letniej  uczestniczyły 303 osoby. Zajęcia prowadziły: Magdalena Morek i Joanna Żelazowska (Oddział dla Dzieci).

Warto dodać, iż wiele osób odwiedzających Bibliotekę zwiedzało wystawy indywidualnie. Z uwagi na duże zainteresowanie tematem Unii Lubelskiej oraz unikatowość prezentowanych zbiorów, przedłużamy czas ekspozycji wystawy numizmatycznej. Wystawę „Orzeł i Pogoń na monetach, czyli unia monetarna Polski i Litwy” (prezentowaną w westybulu Biblioteki ) można jeszcze zwiedzać do końca lipca br.

 

Fot. Dorota Mościbrodzka