Do 31 sierpnia br. można oglądać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wystawę, będącą pokłosiem Wakacyjnej Akademii Kultury 2019, którą zorganizowano w lipcu w Siennicy Różanej (powiat krasnostawski).

W ramach Akademii odbywały się warsztaty plastyczne, kształcące w technice linorytu, które prowadził Radosław Kot, warsztaty fotograficzno-filmowe prowadzone przez Piotra Galińskiego i warsztaty malarskie, które prowadziła Sylwia Marianna Kiełbasa. W warsztatach fotograficznych i linorytniczych uczestniczyły dzieci, zaś
w warsztatach malarskich – dzieci i seniorzy. Odbywały się również warsztaty reportażu. Przygotowywana jest również publikacja albumowa, w której zamieszczone zostaną prace artystyczne i literackie, przygotowane w ramach Wakacyjnej Akademii Kultury w Siennicy Różanej.

Wakacyjną Akademię Kultury w Siennicy Różanej zorganizowano dzięki środkom Narodowego Centrum Kultury. Projekt realizowało Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Fot. Dorota Mościbrodzka