1. Anders P. Napotkane po drodze, Poznań 2018
 2. Antonowicz L. Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918- 2018), Lublin 2018
 3. Augustyniak P. Wyspiański: burzenie polskiego kościoła: studium o Wyzwoleniu, Kraków 2019
 4. Bednarz-Grzybek R. Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych (1844-1914), Lublin 2018
 5. Danilczyk A. Konfederacja Barska: 1768- 1772, Warszawa 2018
 6. Drong L. Tropy konfliktu: retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej, Katowice 2019
 7. Dubrowska M. Imago Dei : der Schöpfer und seine Schöpfung in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte, Lublin 2018
 8. Gasztold- Seń P. Towarzysze z betonu: dogmatyzm w PZPR 1980- 1990, Warszawa 2019
 9. Gołuński M. Jerozolimskie piaski: wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej, Bydgoszcz 2019
 10. Góźdź K. Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, Lublin 2019
 11. Grabowska- Andrijew Z. To wszystko człowiek, Poznań 2018
 12. Grupiński J. Sposób na motyle, Poznań 2018
 13. Gunter G. Ostatni wawrzyn : geneza i dzieje walk na Górnym Śląsku od stycznia do maja 1945 roku, Oświęcim 2019
 14. Hamielec M.(red.) Szlak Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz, Rawicz 2018
 15. Jabłońska J. Architektura ogólnodostępnych przestrzeni współczesnych hoteli, Wrocław 2018
 16. Jagodziński M. Estachologia dzisiaj, Lublin 2018
 17. Jamrozek-Sowa A. Maski historii, strzępy współczesności : studium o biografii i twórczości Władysława Lecha Terleckiego, Rzeszów 2018
 18. Janusz M. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia, Olsztyn 2018
 19. Keil M. (red.) Choreografia: polityczność, Warszawa 2018
 20. Kowalczyk K. Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce: a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy, Lublin 2019
 21. Kowalski J. Straszny dwór czyli Sarmackie korzenie Niepodległej, Warszawa 2018
 22. Kuzicki J. (red.) Manfred von Richthofen (1892-1918) oraz jego polscy krewni : w setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i śmierci Czerwonego Barona , Rzeszów 2018
 23. Loewe I. Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018
 24. Ludwiczak- Cierechowicz A. Miecz czy sztylet – gra z topiką rycerską w utworach baśniowo-historycznych Juliusza Słowackiego, Toruń 2018
 25. Łukasiewicz S. (red.) Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939- 1990, Warszawa 2018
 26. Maguś J. „Słowo Polskie” w latach 1918-1928 : organ prasowy Narodowej Demokracji, Lublin 2019
 27. Majewska M. Dostojewski w utworach politycznych Conrada, Lublin 2019
 28. Matczak T. Ja, TY i biała laska, Pabianice 2018
 29. Mielnik D. Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu, Lublin 2018
 30. Niemczuk A. Podmiot w filozofii praktycznej : Preludia, Rzeszów 2018
 31. Pasterczyk P. U źródeł pojęcia ludzkiej woli – studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy, Lublin 2018
 32. Patro- Kucab M. W kręgu spraw prywatnych i publicznych: korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795- 1820, Rzeszów 2019
 33. Petau D. Carthaginenses= Kartagińczycy, Katowice 2019
 34. Popek J. Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku, Warszawa 2018
 35. Ratke- Majewska A. Stosunki bilateralne Polski Z państwami andyjskimi 1918- 2018, Poznań 2018
 36. Siemiński Ł. Opiekuńczo-wychowawcza działalność Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w latach 1905-1939 na przykładzie Biskupiego Zakładu Wychowawczego dla Dziewcząt pod wezwaniem św. Anny w Kamieniu Krajeńskim, Lublin 2018
 37. Smaga M. Osiedleni: Teatralne, Kraków 2018
 38. Szelest J. Zasady tresury, Poznań [2018]
 39. Szopa K. Poetyka rozkwitania : różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray, Warszawa 2018
 40. Szóstak A. Odsłony mitu: metafizyczne źródła myślenia w wybranych projektach ideowych literatury XX i XXI wieku, Zielona Góra 2018
 41. Szymańska M. Warszawa zapamiętana: dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2018
 42. Śliwa P. Pejzaż nad Ropą: małopolski przemysł naftowy, Gładyszów 2018
 43. Ślusarski J. Sylwetki zawodowe wojskowego kontrolera i nawigatora oraz instruktora przygotowującego kandydatów na te stanowiska, Dęblin 2018
 44. Woźniak A. Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska: spuścizna literacka, religijno-filozoficzna: kulturowe zbliżenia, Lublin 2019
 45. Woźnica P. Ideał żołnierza polskiego w XVII wieku, Warszawa 2018
 46. Wróblewski S. Architektura spod znaku Temidy w prowincji śląskiej w latach 1877- 1918, Wrocław 2018
 47. Zawiła M. Dziedziczynienie przedwojennych cmentarzy na terenach postmigracyjnych Polski, Kraków 2019
 48. Zwoliński A. Joga: zagrożenie dla chrześcijan, Poznań 2019
 49. Żak M. Korpomisie czyli jak osiągnąć sukces, Warszawa 2018
 50. Żmigrodzka M. Lotnictwo cywilne w polityce Federacji Rosyjskiej w latach 1991- 2012, Dęblin 2018