Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Iwony Jańczuk (26.08.1948 – 1.09.2019)

wieloletniego inspektora ds. Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Mężowi Bronisławowi, Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 września (środa) br. o godz. 14.00
w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie