6 września 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się wernisaż wystawy przygotowanej z okazji 110. urodzin Edwarda Hartwiga. Wystawę przygotował Krzysztof anin Kuzko przy współpracy Anny Oleszek (Dział Zbiorów Specjalnych WBP).

Fot. D. J. Mościbrodzka