1. Barwicka- Makula A. Od wrogości do przyjaźni: Hasburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587- 1592, Katowice 2019
 2. Bosak Cz. Słownik wszystkich biblijnych nazw i imion własnych, Kraków 2019
 3. Brzezińska M. Pilnowaliśmy szczegółów, Kielce 2019
 4. Chrabota B. Gitara i inne demony młodości, Poznań 2019
 5. Czabanowska- Wróbel A. Obroty liter: szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, Kraków 2019
 6. Daszkiewicz W. Byt, człowiek, kultura; studium z filozofii kultury, Lublin 2019
 7. David Ch. Opowieść o początku: wielka historia wszystkiego, Poznań 2019
 8. Dobieszewski J. Syntezy i niuanse: studia i szkice z filozofii rosyjskiej, Kraków 2019
 9. Gauden G. Lwów- kres iluzji: opowieść o pogromie listopadowym 1918, Kraków 2019
 10. Grochowski G. Chłopska (nie)pamięć: dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze, Kraków 2019
 11. Heska- Kwaśniewicz K. Między Śląskiem a Wileńszczyzną, Katowice 2019
 12. Jakubowska A. „Wciałowzięty”: szkice o poezji Janusza Szubera, Rzeszów 2019
 13. Judycki Z. Pod obcymi sztandarami: oficerowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych: popularny słownik biograficzny, Lublin 2019
 14. Kindziuk M. Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981- 1992, Warszawa 2019
 15. Kita M. Język w prasie: antologia, Katowice 2019
 16. Konopka W. Brat Ludwik Muzalewski (1883- 1944): życie, posługa, męczeństwo, Gdańsk 2019
 17. Koszel W. Biało- czerwona flota: współczesne okręty polskiej Marynarki Wojennej T.1, 2, Oświęcim 2019
 18. Książek- Szczepanikowa A. Prezentacje utworów poetyckich Joanny Kulmowej: ballady, Łódź 2019
 19. Magier P. Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej, Lublin 2019
 20. Markiewicz M. Odwilż na prowincji: Białostocczyzna 1956- 1960, Białystok 2019
 21. Pachocki D. Walizka Leśmiana: losy ocalonych rękopisów, Lublin 2019
 22. Pletnia M. Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii, Kraków 2019
 23. Radzikowski G. Antologia niepodległości: stulecie odzyskania niepodległości 1918- 2018, Warszawa 2019
 24. Rogalewska E. Wartości pamięci: szkice o ludziach idei w XX wieku, Białystok 2019
 25. Samah M. Islam i muzułmanie: mozaika wiary, Białystok 2019
 26. Stankowska A. Ikona i trauma: pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce w drugiej połowy XX wieku, Kraków 2019
 27. Szaj P. Wierność trudności: hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka, Kraków 2019
 28. Węgrzyn D. Wypatrując Andersa: konspiracja niepodległościowa w województwie śląskim 1945- 1948, Warszawa 2019
 29. Wolting M. Zaangażowanie: reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego, Kraków 2019
 30. Zbrzezny A. Lotna nowoczesność: kultura materialna, kultura wirtualna, transkodowanie społeczeństwa i kapitalizm, Kraków 2019