26 września w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się piąty wykład z cyklu Unia lubelska i jej tradycjeWykład Symbole heraldyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów wygłosił dr Piotr Dymmel. Wykłady zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy współpracy Wydziału Kultury Miasta Lublin. 

Fot. D. Mościbrodzka