1. Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu : materiały sesji naukowej, KUL 24-25 IX 1985 r., redakcja Tomasz Strzembosz, Lublin 1993
 2. Bieniaszkiewicz Hanna, Architektura secesyjna w Lublinie, Lublin copyright 2019
 3. Caban Ireneusz, Oddziały Armii Krajowej 7 Pułku Piechoty Legionów, Lublin 1994
 4. Chodel : 500 lat nadania praw miejskich / [opracowanie Stanisław Jadczak], [Lublin] 2018
 5. Choma-Suwała Anna, Recepcja poezji ukraińskiej przez pisarzy lubelskiego środowiska literackiego w okresie międzywojennym : próby interpretacji, Lublin 2019
 6. Chomiuk Michał, Kasza dla diabła czyli kręte ścieżki lubelskiego zabobonu, Michów 2008
 7. Czemierniki : dzieje wsi, miasta, osady, redakcja naukowa Grzegorz Figiel, Paweł Jusiak, Czemierniki 2019
 8. Drozd Krzysztof, Emilcin 1978 : w poszukiwaniu prawdy, Lublin 2019
 9. Dualizm świata : katalog wystawy Kazimierza Kotlińskiego, tekst Halina Solecka, Grażyna Hołubowicz-Kliza, Puławy 2019
 10. Feduszka Jacek, Zarys historii drukarstwa zamojskiego, Zamość 2015
 11. Gil Czesław, Błogosławiony ojciec Józef Mazurek, męczennik (1891-1944) – Alfons Maria od Ducha Świętego, karmelita bosy, Kraków 2018
 12. Głowacki Łukasz, Park sztuki : działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim 7-8 czerwca 2014 Biała Podlaska, Biała Podlaska 2014
 13. Głowacki Łukasz, Park sztuki : działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim Biała Podlaska 2015, Biała Podlaska 2015
 14. Górski Wojciech, Lublin mało znany. Cz. 3, Turystyczny Lublin dla pokoleń, Lublin 2018
 15. Jubileusz 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich 1992-2017, Cyców 2017
 16. Kaca-Błasińska Mariola, Cud : w 1949 r. Lublin stał się Częstochową, Lublin 2019
 17. Kłoczowski Jerzy, Unia Lubelska : Lublin – miasto Unii, Lublin 2019
 18. Krakowskie Przedmieście : w 450-lecie Unii Lubelskiej : praca zbiorowa, pod redakcją Rafała Niedźwiadka, Lublin 2019
 19. Kronika Jubileuszu 100-lecia KUL : 2016, 2017, 2018, redakcja Lidia K. Jaskuła [i in.], Lublin 2019
 20. Królowej anielskiej śpiewajmy : 100 lat parafii Brzeźnica Bychawska 1919-2019, Brzeźnica Bychawska 2019
 21. Lipiński Stanisław, Dzieje wybranych dóbr Chełmszczyzny z terenów Pobuża w XVIII i XIX wieku, Rejowiec Fabryczny 2019
 22. Lokatorzy, redakcja Rafał Lis, Warszawa 2014
 23. Lublin – miasto unii Litwy i Polski : katalog międzynarodowej wystawy : 6 lipca-24 listopada, redakcja Andrzej Frejlich, Anna Hałata, Bożena Kasperowicz, Vilnius ; Lublin 2019
 24. Lublin we wrześniu 1939 roku w 80. rocznicę obrony miasta : materiały z konferencji zorganizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 9 września 2019 r., redakcja Grzegorz Figiel, Lublin 2019
 25. Lublinianie inspirują Lublinian, redaktor Agata Will, Katarzyna Piwońska, Lublin 2015
 26. Madejski Adam, Kseniak Mieczysław, Kazimierski Park Krajobrazowy, Lublin 2019
 27. Maj Maciej, Ring wolny : fotobiografia Stanisława Zalewskiego legendy polskiego boksu, Lublin 2013
 28. Mazurek Marian, Ochotnicza straż pożarna w Czemiernikach 1909-2019 : powstanie, historia i stan obecny, Czemierniki 2019
 29. Mirończuk Robert, Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867), Kraków 2018
 30. Misiura Andrzej David, Dzieje Szaraka : 70 lat Koła Łowieckiego nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie 1948-2018 : opracowanie monograficzne, Krasnystaw 2019
 31. Moja miłość – malarstwo / Magdalena Spasowicz ; wysłuchał i zapisał Roman Nowoszewski, Błonie 2019
 32. Niedbał Adam, Lubelskie atrakcje turystyczne : informator turystyczny, Lublin 2015
 33. Orłowski Stanisław, Dwie dekady : Zamość w latach 1980-2000, Zamość 2018
 34. Pedagogika pamięci : o teorii i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych, redakcja Tomasz Kranz, Lublin 2018
 35. Pietrzak Lech, Prawdy i nieprawdy czyli Kazimierskie fakty i legendy, London ; Lublin 1991
 36. Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny, redakcja Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Lublin 2018
 37. Skierbieszowski Park Krajobrazowy, redakcja Krzysztof Wojciechowski, Lublin 2019
 38. Spotkania : niezależne pismo młodych katolików. [1-5] / [opracowanie edytorskie Maciej Sobieraj], Warszawa 2019
 39. 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, redakcja Krzysztof Burczak [i in.], Lublin 2018
 40. Studenci i turystyka : PTTK na KUL 1953-2018 : historia i wspomnienia, redakcja Eugeniusz Niebelski i [in.], Lublin 2019
 41. Sylwetki Żydów lubelskich : leksykon, redakcja naukowa Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019
 42. Szulik Adam, 25 lat Parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec Podlaski 2019
 43. Tryniecki Janusz, Gościniec królewski : Parczew – Ostrów Lubelski, Parczew 2019
 44. WAK-ART : pokłosie Wakacyjnej Akademii Kultury Siennica Różana 2019, redakcja Ewa Hadrian, Andrzej Zdunek, Lublin ; Siennica Różana 2019
 45. Wrona Paweł, Armia Komendanta : Związek Strzelecki na Lubelszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2019
 46. Wspomnienia Jerzego Petruczenko z występów w drużynie piłki nożnej Huragan Międzyrzec Podlaski w latach 1961-1972 / folder opracował Jerzy Petruczenko, 2019
 47. Zaczęło się od bitwy 1920 r. : 7 Pułk Ułanów Lubelskich w historii Cycowa, Fotografie: Paweł Enskajt, Marta Gawlińska, Elżbieta Sidorowska, Cyców 2012
 48. Załuski Krzysztof, 90 lat komunikacji miejskiej w Lublinie, Lublin 2019
 49. Zenon Michał Jan Waśniewski : malarz, poeta, pedagog, żołnierz : katalog / tekst katalogu Krystyna Mart ; [tłumaczenie Małgorzata Sady], Chełm 2019
 50. Zugaj Leszek, Policja lubelska 1919-2019, Lublin 2019