Ogólnopolska konferencja naukowa pod ww. tytułem odbyła się 12 czerwca 2019 r. w WBP im. H. Łopacińskiego.

POBIERZ MATERIAŁY POKONFERENCYJNE (PDF)

Konferencja była częścią projektu „Nie taki Straszny Dwór – oswajanie Moniuszki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.