19 grudnia 2019 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbyła się promocja książki Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku (t. III) pod redakcją dr hab. Ewy Letkiewicz.

Fot. D. Mościbrodzka