23 października 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki Henryka Marii Krok-Paszkowskiego. Krok ku niepodległości. Zapiski z dziejów  mojej służby wojskowej  (1908–1949). Książkę  dotowaną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – opublikowała wydawnictwo Norbertinum.

Fot. M. Tomasik