12 grudnia 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się ósmy wykład z cyklu Unia lubelska i jej tradycjeWykład  Unia lubelska w programach ruchów narodowowyzwoleńczych w XIX wieku wygłosił prof. dr hab. Wiesław Śladkowski. Wykłady zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy współpracy Wydziału Kultury Miasta Lublin. 

Fot. D. Mościbrodzka