1. Bartosz Czajka, Michał Dworski, Mateusz Wesołowski, Polska Akademicka Korporacja Astrea 1923-1939 : o wielkość i potęgę Rzeczypospolitej, Lublin 2018
 2. Bielecka-Hołda Małgorzata, 4 czerwca 1989 w Lublinie : przewodnik, Lublin 2019
 3. Chachaj Jacek, Bliżej schizmatyków niż Krakowa… : archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku, Lublin 2012
 4. Czajka Bartosz, Działalność korporacji akademickich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1922-1939, Lublin 2019
 5. Czerni Krystyna, Jerzy Nowosielski w Lublinie, Lublin 2015
 6. Czerni Krystyna, Nowosielski, sztuka sakralna : Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, Białystok 2019
 7. Dišlevuk Volodimir, Historia wspólnoty grecko-katolickiej w Lublinie, Lublin 2019
 8. Dokumenty Niepodległej z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie : katalog wystawy z okazji XX powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 18-20 września 2019, Lublin 2019
 9. Dopko Aleksandra, Naszej Matce i Królowej… : 25 lat Parafii pw. NMP Królowej Polski w Stawie Lubelskim, [Lublin 2018]
 10. Gmitruk Janusz, Historia pisana chłopską krwią : Zamojszczyzna, Wołyń i Małopolska Wschodnia w latach II wojny światowej, Warszawa 2019
 11. Kompendium wiedzy o organizacji szkoleń w wybranych zawodach ginących, redakcja Małgorzata Zając, Maja Hince, Roskosz 2019
 12. Kościński Mieczysław, Zachować od zapomnienia, Lublin 2019
 13. Kowalczyk Irena, Lubelskie nekropolie, Lublin 2019
 14. Kowalczyk Irena, Szymula Aleksandra, Lublin : pałace i dwory, Lublin 2019
 15. Kramiszewska Aneta, Aleje Racławickie 14 : historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019
 16. Księga jubileuszowa : 75 lat Parafii pw. Świętego Andrzeja Boboli w Parafiance, [autorzy: Aleksandra Dopko, Klara Kistelska-Borowska], Lublin 2018
 17. Kus Józef, Szkice na stulecie Archiwum Państwowego w Lublinie, Lublin 2019
 18. Łaszkiewicz Hubert, Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VI : bakalaureaty arystokraty, czyli Dole i niedole dzieciństwa : materiały VI sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 6-8 października 2016 roku, Lublin 2017
 19. Małe historie : opowiadania inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, gawędami, wspomnieniami i anegdotami opowiedzianymi przez mieszkańców lubelskich gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Trawniki, Rybczewice, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec i Rejowiec Fabryczny, [autorzy opowiadań Marek Grzelka, Dorota Skupniewicz ; autorzy ilustracji Michalina Grzelka, Marek Grzelka, Dorota Skupniewicz ; tłumaczenie Jarosław Fejdych], [Piaski ; Rejowiec Fabryczny 2019]
 20. Mazurek Robert, Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim, II, Radzyń Podlaski 2019
 21. Miłobędzki Adam, Kazimierz odnowiony : jego zabytki i krajobraz kulturowy, Warszawa 2012
 22. Nasz szpital : 10 lat Szpitala Powiatowego w Łęcznej : 2009-2019, [redakcja Danuta Matłaszewska, Halina Styk, Tomasz Rybka], Łęczna 2019
 23. Nowiny Lubelskie” z marca 1569 roku : źródło do dziejów sejmu unii lubelskiej, opracowali i wydali Piotr Dymmel i Henryk Gmiterek, Lublin 2019
 24. Osoby z niepełnosprawnościami w ewidencji urzędów pracy województwa lubelskiego – analiza statystyczna, [opracowanie Anna Stańczyk], Lublin 2019
 25. Parki krajobrazowe województwa lubelskiego : uroki natury, [autorzy tekstów: Kalina Łapińska i Michał Zieliński], Chełm ; Lublin 2019
 26. Parzyński Wojciech, Sztetl Wysokie i nie tylko : księga pamięci, Warszawa 2019
 27. Peter Janusz, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 2019
 28. Reszka Paweł P., Płuczki : poszukiwacze żydowskiego złota, Warszawa 2019
 29. Romanek Jacek, Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r., Lublin 2019
 30. Sanktuarium świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Górecku Kościelnym, [autor: Aleksandra Dopko, Klara Kistelska-Borkowska], [Lublin 2018]
 31. Skakuj Dorota, Przewodnik po Biłgoraju, Biłgoraj [2019]
 32. Solilak Stanisław, Gozdów moje pierwsze probostwo : początki Parafii rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w Gozdowie, Gozdów ; Podhorce 2019
 33. Struski Józef, Pamiętnik Józefa Struskiego : wraz z trasami turystycznymi do Łąkoci, Kurów [2019]
 34. Strzałkowski Zbigniew, Miasto na zawsze, Lublin 2013
 35. Stulecie administracji rządowej w województwie lubelskim, [koncepcja albumu – Mirosław Szumiło, Agnieszka Strzępka], Lublin 2019
 36. 60 lat Pogotowia Ratunkowego w Parczewie 1957-2017, tekst i redakcja Stanisław Jadczak, [Parczew 2017]
 37. Szlaki Lublina, [Lublin 2019]
 38. Taracha Cezary, Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą : ludzie, miejsca, wydarzenia, Lublin 2018
 39. Tarasiuk Dariusz, Zrozumieć przeszłość : dzieje Horodyszcza od czasów najdawniejszych do 1944 roku, Lublin 2019
 40. Wojciechów – wieś przy wieży : ocalić od zapomnienia, [zespół redakcyjny Zofia Jośko, Zuzanna Kowalska, Urszula Mirosław, Wiesław Czerniec ; opracowanie redakcyjne Stanisław Weremczuk], Wojciechów 2019