Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie w dniu 19 lutego 2020 r. zorganizowały konferencję wojewódzką   „Świadomie kochaj dziecko”.

Konferencję honorowym patronatem objął Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Partnerzy wydarzenia:

Fot. Dorota Julianna Mościbrodzka

 

http://bit.ly/swiadomiekochaj