2 marca 2020 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się wernisaż wystawy Z nieludzkiej ziemi do Włoch. Malarstwo Tadeusza Wojnarskiego (1922-1999) żołnierza i artysty 2. Korpusu Generała Władysława Andersa.

Wystawę objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.