1. Bielesz Marcin, Unia lubelska 1569 : przewodnik, Lublin 2019

 2. Bychawa dawna : przeszłość miasta zamknięta w fotografii, teksty Teresa Tracz i inni, Bychawa 2019

 3. Dąbrowska Ilona, Media społecznościowe (w trzecim sektorze), Lublin 2019

 4. Dąbrowski Stanisław Jan, Najważniejsze wydarzenia w historii lubelskiego harcerstwa w 100-lecie ZHP, Lublin 2018

 5. Denis Elżbieta, Swacha-Broda Joanna, Mojemu miastu : początki Świdnika w fotografii, [Świdnik 2018]

 6. Deo et Patriae : od 100 lat jest KUL, Lublin [2018]

 7. Dmowski Rafał, Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego, Warszawa ; Siedlce 2013

 8. 20 lat powiatu bialskiego : 1999-2019, Biała Podlaska 2019

 9. Dziedzictwo – współczesność. T. 4, [redakcja Anna Antczak, Beata Kautsch, Anna Ufniarz, Krzysztof Ufniarz] ; IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, [Chełm 2019]

 10. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie : kulturalnie na co dzień, Lublin [2013?]

 11. 10 lat Dyskusyjnego Klubu Książki w Józefowie, Józefów 2017

 12. Ecclesia Dei 1020-2015, czyli Przyczynek do historii kościoła i parafii w Górze Puławskiej, Puławy 2015

 13. EtnoPol(e)ska kawalkada : rozważania nad kulturą, tradycją i tożsamością mieszkańców Ziemi Poleskiej, [idea, redakcja, wstęp Aleksandra Zińczuk ; opracowanie i redakcja not biograficznych oraz tekstów autorskich uczestników projektu Małgorzata Zińczuk], Włodawa 2019

 14. Ex thesauro : skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019

 15. Franaszek Piotr, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lublin 2018

 16. Frost Robert I., Unia Lubelska – wczoraj i dziś : wolni z wolnymi, równi z równymi, Warszawa 2019

 17. Gawrysiakowa Janina, Grupy wyznaniowe ludności w Lubelskiem w XIX wieku w świetle rejestracji ruchu naturalnego, Lublin 1992

 18. Gierszon Urszula, Ciosmak Małgorzata Anna, Leon Ulrich 1811-1885 : poeta i patriota, Lublin 2019

 19. Gmina Mircze : naszym bogactwem są ludzie, Mircze ; [Zamość] 2018

 20. Górski Wojciech, Unia lubelska : twór niedoskonały, Lublin 2019

 21. Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku : praca zbiorowa, pod redakcją Ewy Banasiewicz-Szykuły, Lublin 2019

 22. Historia pieśnią napisana : monografia zespołu śpiewaczego z Łubek, [red. Janina Biegalska, Wiesław Czerniec], Wojciechów 2002

 23. Jadczak Stanisław, 70 lat Pogotowia Ratunkowego w Radzyniu Podlaskim : 1949-2019, [Lublin 2019]

 24. Kapliczki miniatury świątyń : kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Sułów, opracowanie Marta Radzik ; zdjęcia Arkadiusz Soch, Sułów 2018

 25. Kiernikowski Paweł, Gimnazjum nr 2 im. ks. Zygfryda Berezeckiego w Chełmie (1999-2019), Chełm 2019

 26. Koprowski Marek A., Łuny na wschodzie : krwawa wojna z OUN-UPA o Lubelszczyznę, Poznań copyright 2019

 27. Korpysz Sławomir, Lubaszewski Zbigniew, Wędrówki po Chełmie i ziemi chełmskiej : przewodnik, Chełm 2019

 28. Krajewski Wojciech, Bitwa pod Stoczkiem 14 II 1831 dawniej i dziś, Stoczek Łukowski ; Kwidzyn 2019

 29. Krukowski Henryk, Siedliszcze : dzieje parafii katolickiej, Lublin 2000

 30. Kurzątkowski Mieczysław, Zabytki północnej i wschodniej Lubelszczyzny – ich wartości, stan i potrzeby : materiał szkoleniowy dla Społecznych Opiekunów nad Zabytkami, Lublin 1974

 31. Łomnicki Jan, Ewa Szelburg-Zarembina : próba portretu, Nałęczów 2016

 32. Malec Maria, Historia rodziny, Lublin 2014

 33. Malinowski Jerzy Cezary, Rozbijanie rosjo-fałszów o kapitanie „Szarym” – Mieczysławie Pazderskim, żołnierzach niezłomnych Okręgu Lubelskiego NSZ, wydarzeniach we wsi Wierzchowiny i bitwie pod Hutą z Rosjanami : studium, Lublin 2019

 34. Marszałek Marian, Balcerek Kamil, Chrzanów, [Chrzanów między 2014 i 2018]

 35. Marzęta Dariusz, Chronologia portretów Zygmunta III na trojakach z mennicy lubelskiej, Lublin 2020

 36. Matławska Halina, Zwierzyniec, Zwierzyniec 1991

 37. Memu miastu, Lucjan Demidowski i inni, Lublin 2019

 38. Michałowski Stanisław, 120 lat lubelskich wodociągów, Lublin 2019

 39. Murawska Irena, Medytacje nad życiem – w świetle doświadczeń II wojny światowej : w służbie Bogu i ludziom, [Łabunie 2019]

 40. Nazarewicz Barbara, Smaki Ziemi Janowskiej, Janów [2012]

 41. Nazaruk Piotr, Kokebebe, Lublin 2019

 42. Nowak Józef, Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim : studium religijności ludowej, Lublin copyright 2003

 43. Ocalić od zapomnienia : zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Gołębiu, zebrała Dorota Opolska-Maksym, Puławy 2019

 44. Ochrona drzew w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym Lubelszczyzny : konferencja naukowo-szkoleniowa, 1-3 października 1999 r., [Lublin] 1999

 45. Oratowska Barbara, Krzysiak Łukasz, Michniowski Marcin, Z perspektywy lat : ludzie i wydarzenia : 40. rocznica Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Lublin 2019

 46. Partytura wspomnień na 17 głosów : w 50 rocznicę ukończenia szkoły, [wybór Danuta Danielewicz ; redakcja Małgorzata Mokrzysz], Lublin 2019

 47. Pasterz : wspomnienia o księdzu Stanisławie Rogu, redakcja Ewa i Tomasz Kamińscy, Lublin 2019

 48. Pastor Jarosław, Na jagiellońskim szlaku : przewodnik turystyczny, Parczew 2019

 49. Paszkiewicz Marian, Słownik biograficzny żołnierzy i represjonowanych mieszkańców gminy Strzyżewice 1914-1950, Lublin 2019

 50. Potocki Wojciech, Stanisław Białata z Kotlin : bohaterstwo żołnierzy 1 Pułku Piechoty Legionów, Łomianki 2018

 51. Prasa parafialna archidiecezji lubelskiej : materiały z Kongresu Redakcji Pism Parafialnych i Wydawanych przez Parafie z 9 maja 2019 r. w Chełmie, red. Eugeniusz Wilkowski, Chełm ; [Biała Podlaska] 2019

 52. Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 roku, do druku przygotował Ryszard Szczygieł, Tomaszów Lubelski 2012

 53. Pułkownik pilot Szczepan Ścibior przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej : wybór materiałów źródłowych: rozpracowanie, śledztwo i proces przed Najwyższym Sądem Wojskowym (1950-1952), wybór, wstęp i opracowanie Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Dęblin 2019

 54. Rachwał Piotr, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Lublin 2019

 55. Rochacki Jacek A., Przewodnik po dawnym warsztacie złotniczym zrekonstruowanym w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, w Oddziale Muzeum Sztuki Złotniczej, Kazimierz Dolny 2018

 56. Różycka-Bryzek Anna, Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w Kaplicy Zamku Lubelskiego, Wydanie IV zmienione, Lublin 2019

 57. Sawa Mariusz, Cmentarz prawosławny w Werbkowicach, Lublin 2019

 58. Sezon Lublin : 28 kwietnia – 7 maja, Lublin 2017

 59. 70-lecie Przedszkola w Woli Osowińskiej, [opracowała: Krystyna Kożuch], Wola Osowińska [2020]

 60. Sierocki Grzegorz, Ptasia ostoja : ziemia puławska, Puławy 2014

 61. Słapek Dariusz, Powała-Niedżwiecki Maciej, Markiewicz Paweł, Olimpijczycy Lubelszczyzny, Lublin 2019

 62. Smoter-Grzeszkiewicz Regina, Alfabet Turobiński, Szczebrzeszyn, 2019

 63. Stankiewicz Krzysztof, To było… w Lublinie : wydano z okazji 10-lecia „Awangardy Lubelskiej”, Lublin 2019

 64. 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Spiczynie, [opracowanie merytoryczne Wojciech Krzysiak], Spiczyn 2019

 65. Stoch Elżbieta, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956) : źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna, Lublin 2019

 66. Szołucha Aleksander, Ludowe zwyczaje, przesądy, lecznictwo i przysłowia w Wisznicach i okolicy w I połowie XX wieku, Wisznice 2016

 67. Szołucha Aleksander, Wisznice w czasach prehistorycznych i Polski szlacheckiej, Wisznice 2004

 68. Świda-Szaciłowska Helena, Wszystko, co pamiętam : wspomnienia (1928-1960), Lublin ; Warszawa 2019

 69. Tam na zalasiu, tam na Podlasiu… : studia i materiały do badań nad językiem i folklorem Kąkolewnicy i najbliższych okolic (powiat Radzyń Podlaski), redakcja i opracowanie Jan Adamowski i Agnieszka Kościuk-Jarosz, Kąkolewnica ; Lublin 2019

 70. Tchórzewska Krystyna, 100 lat oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie radzyńskim 1905-2005, Radzyń Podlaski 2005

 71. Unia lubelska : historia i dziedzictwo : katalog wystawy, [wybór materiałów: Piotr Dymmel, Ewelina Fatyga, Robert Jop ; teksty: Ewelina Fatyga, Robert Jop], Lublin 2019

 72. Wąwolnica – lubelska Częstochowa, [tekst Leszek Wojtowicz ; autorzy fotografii Dariusz Malinowski i inni], Wąwolnica 2014

 73. Wiatrowski Antoni, Dzieje Hrubieszowa w świetle źródeł, dokumentów i zabytków historycznych, Wydanie II, Hrubieszów 1998

 74. Wierzyński Krzysztof, Opole Lubelskie : w świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów, Wydanie III, Lublin 2019

 75. Wilkowski Eugeniusz, Między pokorą a buntem : refleksje autobiograficzne. Cz. 1, Chełm 2020

 76. Wiśniewski Grzegorz, Pisarze polscy : członkowie ZLP w latach 1990-1999 : informator bibliograficzny, Warszawa ; Kielce 2002

 77. Wrzelowiecki Park Krajobrazowy : przewodnik przyrodniczy, [tekst Jacek Rosły ; zdjęcia Wiesław Lipec, Jacek Rosły], Opole Lubelskie 2012

 78. Wspomnienia o Mariannie Bocian, pod redakcją Stefana Bednarka i Jana Tomkowskiego, Wrocław 2019

 79. Zugaj Leszek, Historia Gminy Potok Górny, Potok Górny 2018

 80. Żmuda-Czerwonka Wioletta, Zagrożenia bhp w pracach związanych z zielenią miejską na przykładzie miasta Lublin, Katowice [2018]