Witajcie po raz kolejny! Jak tam sportowe wyzwanie, ciekawe, czy ktoś z Was chociaż spróbował być tak sprawny jak Karol Wojtyła w swojej młodości?

Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawiliście. Do wcześniejszego spotkania możecie zajrzeć pod adresem:

https://wbp.lublin.pl/index.php/2020/05/06/jan-pawel-ii-zagraj-w-gry-z-jego-dziecinstwa-niezostawiamczytelnika/

Dzisiaj kontynuujemy temat związany z Ojcem Świętym. Gdybyście chcieli zobaczyć pamiątki związane z Janem Pawłem II, zapraszamy na wirtualny spacer do „Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach”. Link poniżej:

https://mpembed.com/show/?m=V1PiCcDqSQW&mpu=534&play=1

Kiedy Karol Wojtyła 16 października 1978 roku został wybrany na papieża, przyjął imię Jan Paweł II. Zamieszkał w Stolicy Piotrowej, mieszczącej się w Watykanie. Odwiedzał wiele krajów, przez 25 lat odbył 104 pielgrzymki, w czasie których odwiedził ponad 130 państw i 900 miejscowości na wszystkich kontynentach. Najwięcej razy odwiedził Polskę,
bo aż 8 razy. Ten czas podróży nazwano „pontyfikatem bez granic”.

Teraz zapraszamy do działania. Poproście kogoś z bliskich o pomoc (prosimy przygotować: mapę Polski, kredki, flamastry, papier kolorowy lub bibułę, nożyczki, klej, dziurkacze). Poniżej podane są niektóre miasta odwiedzone przez Jana Pawła II. Z pomocą starszych spróbujcie odszukać te miejscowości i zaznaczyć na mapie – będzie ona wyglądała bardziej radośnie, jeżeli ją ozdobicie, np.: na małych serduszkach napiszecie imiona osób wam bliskich i obkleicie nimi mapę. Możecie poszukać też innych miejscowości z pielgrzymek Papieża do Polski.

Wydrukuj mapę lub narysuj jej kontury i zaznacz na mapie miasta najczęsciej odwiedzane przez papieża Jana Pawła II.

Jest ich dużo więcej, my szukamy tylko 10:

  1. Lublin
  2. Warszawa
  3. Częstochowa
  4. Kraków
  5. Poznań
  6. Wrocław
  7. Olsztyn
  8. Szczecin
  9. Sopot
  10. Gdańsk

 

Ta mapa może stać się laurką na 100 lecie urodzin Jana Pawła II.

Zapraszam do wspólnej zabawy. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach.

Magdalena Morek, Joanna Żelazowska
– Dział Udostępniania