10 września 2020 r.  w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się lubelska premiera najnowszego wydawnictwa Państwowego Muzeum na Majdanku – „Majdanek. 15 I – 17 V 43. Dziennik” Jadwigi Ankiewicz

Fot. D. Mościbrodzka