Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima”, cykliczną formę spotkań online z Czytelnikami i Sympatykami WBP.  Spotykamy się regularnie w środy w godzinach 10.00-11.00. Spotkania przygotowują pracownicy Biblioteki, zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej. „Poranek U Hieronima” jest udostępniany  na naszym bibliotecznym Facebooku i stronie www.wbp.lublin.pl.

W programie:

  • Gość „Poranka”: Na pograniczu dwóch światów. Rozmowa z Magdaleną Gach-Leziak

Magdalena Gach-Leziak – pedagog i surdopedagog,  trener języka migowego i biegły tłumacz w zakresie języka migowego – T2 , absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy. Laureatka tegorocznej j Nagrody Prezydenta Miasta Lublin za działalność na rzecz upowszechniania kultury u osób głuchych.

  • Gość „Poranka”: Hetman w Żółkiewce, czyli Rok Hetmana Stefana Żółkiewskiego. Rozmowa z prof. d inż. Andrzejem Wacem-Włodarczykiem w cyklu „Moje rodzinne strony”

. dr inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – inżynier elektrotechnik,  profesor zwyczajny Politechniki Lubelskiej i prorektor tej uczelni w kadencjach 1999-2002, 2005-2008 i 2012-2016, prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Rodzinnie związany z Żółkiewką. Przyczynił się do założenia Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Przywiązanie emocjonalne do miejscem swego pochodzenia wyraża poprzez podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz Żółkiewki. Jedna z nich książką, której jest autorem 250 lat od erygowania kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce, którą prof. Wac-Włodarczyk opublikował w roku 2020 – Roku Hetmana Stefana Żółkiewskiego.

  • Gość „Poranka”: „Zobacz mój głos. Festiwal poezji miganej”. Rozmowa z Martą PiaseckąHorabik z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Projekt „Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej” jest działaniem integracyjno-edukacyjnym skierowanym do szerokiego grona odbiorców – osób niesłyszących, niedosłyszących oraz środowiska osób słyszących, zarówno tych, które są  zainteresowane i aktywne w działaniach na rzecz osób z dysfunkcją słuchu, jak i do tych, którzy dotychczas nie zetknęli się bezpośrednią z tą problematyką. W października 2020 roku w Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (ul. Szaserów 13-15) odbędą się różnego rodzaju działania integracyjno-edukacyjne, które poprowadzą osoby specjalizujące się we współpracy z osobami niesłyszącymi oraz osoby niesłyszące, mające wpływ na Kulturę Głuchych. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych osób niesłyszących i niedosłyszących, stworzenie warunków zapewniających tym osobom równoprawne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeb tych osób oraz integracja i edukacja osób słyszących z niesłyszącymi.

 

Rozmowy poprowadzą: Ewa Hadrian i Dorota Mościbrodzka.