(wybór)

 

 1. Ankiewicz Jadwiga. Majdanek 15 I-17 V 1943 r. : dziennik, Lublin 2020
 2. Baranowski Zenon. Janowskie drogi do niepodległości, Janów Lubelski 2019
 3. Borzęcki Artur. Katalog Twórców Ludowych i Rękodzielników z powiatu krasnostawskiego, Krasnystaw 2019
 4. Czarnota Tomasz, Müller Maria. 60 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Puław 1959-2019, Lublin 2019
 5. Dębiński Antoni, Pyter Magdalena. Wizjoner i realista : o Idzim Radziszewskim twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020
 6. Dudek Antoni Marian. Zakazane wydawnictwa i druki 1944-1989, Lublin 2020
 7. Emilia Szeliga-Szeligowska : wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920 / z rękopisu odczytała i opracowała Jadwiga Jaźwierska, Lublin 2020
 8. Guz Leszek. Edward Guz : Legionista, Lublin 2020
 9. Jakimowicz Kamil. Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794, Lublin 2020
 10. Kozłowska Ewa, Kozłowski Zbigniew. Byłam pokojówką komendanta Konzentrationslager Majdanek, Lublin 2018
 11. Kozłowski Waldemar Antoni. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2020
 12. Kozłowski Waldemar Antoni. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2020
 13. Kozłowski Waldemar Antoni. Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1918-1939, Chełm 2020
 14. Kozłowski Waldemar Antoni. Związek Strzelecki „Strzelec” w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1918-1939, Chełm 2020
 15. Królowie magnaci szlachta : z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku / redaktor naukowy Dariusz Kupisz, Janowiec nad Wisłą 2020
 16. Kruk Ołech. Błogosławiony Emilian Kowcz : proboszcz Majdanka, Lublin 2020
 17. Pastuszka Józef. Ludzie i fakty : wspomnienia o KUL z lat 1934-1939, Lublin 2020
 18. Płocica Anna, Janik Karolina. W blasku Złotej Baszty : ludowe śpiewanie Anieli Gmoch z Bełżca, Bełżec 2019
 19. Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenach obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej 1946-1948 / zebrał, opracował i wstępem poprzedził bp Mariusz Leszczyński, Warszawa 2020
 20. Skarby Ziemi Stężyckiej / redakcja Aleksandra Szponder, Stężyca 2019
 21. Stachyra Halina. Rodem z podlubelskiego Czechowa, Lublin 2019
 22. Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku : nowe tłumaczenie z komentarzami / redakcja naukowa Przemysław Nowakowski, Kraków 2020
 23. Wilczyński Rafał. Zielono-biało-czerwona historia KS Sparty Rejowiec Fabryczny, Chełm 2020
 24. Wilkowski Eugeniusz. Dzieje parafii łacińskiej w Białopolu (1989-2020), Chełm 2020
 25. XXX lat Kockiego Samorządu, Kock 2020