29 września  2020 w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja nowej książki prof. Sławomira Jacka Żurka – Polonistyczny autoportret dydaktyczny. Studia – Rozprawy – Szkice.

Fot. Dorota Mościbrodzka