W dniach 19-20 października 2020 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyły się warsztaty „Kreatywność w pracy bibliotekarzy” zrealizowane w ramach zadania „Od projektu do efektu: nowoczesny lokal mamy, kreatywnie do wykorzystamy” współfinansowanego przez Instytut Książki z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Szkolenie przeprowadził Wojciech Szorc – były pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, doświadczony trener w zakresie szkoleń obejmujących zagadnienia efektywności osobistej i standardów pracy z klientem.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznali podstawowe różnice pomiędzy inteligencją a kreatywnością, jakie stosować kreatywne formy pracy – adekwatne do miejsca pracy i zaangażowania personelu. Nabyli umiejętności skutecznego wykorzystywania wybranych metod kreatywnego poszukiwania rozwiązań problemów w praktyce. Uświadomili sobie możliwości dotychczasowych metod pracy oraz oderwania się do myślenia schematycznego na rzecz myślenia twórczego.

Szkolenie odbyło się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19.

 


dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji  Kultury