Podsumowanie zadania „Od projektu do efektu: nowoczesny lokal mamy, kreatywnie go wykorzystamy”

W 2020 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”, po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie szkoleń dla kadry bibliotek publicznych województwa lubelskiego. Zadanie „Od projektu do efektu: nowoczesny lokal mamy, kreatywnie go wykorzystamy” posłużyło rozwijaniu kompetencji organizacyjnych i osobistych kadry kierowniczej bibliotek samorządowych województwa lubelskiego”. Uczestnicy poznali narzędzia i sposoby pozwalające na rozbudzenie kreatywności wśród pracowników placówek bibliotecznych. Zapoznali się z wieloma przykładami kreatywnych działań podejmowanych przez bibliotekarzy w lokalnym środowisku, na których realizację nie zawsze potrzeba wielu środków finansowych. Poznali także nowatorskie rozwiązania organizacyjne oraz doskonałe wykorzystanie nowoczesnych wnętrz bibliotek województwa łódzkiego. Szczególna uwaga poświęcona była ofercie dla młodzieży. Dzięki poznanym rozwiązaniom i zdobytym umiejętnościom dyrektorzy podejmą działania podnoszące zakres i standardy oferowanych usług, poprzez lepsze wykorzystanie kreatywności pracowników i użytkowników. Koszt całości zadania wyniósł 17 051,08 zł, w tym dotacja MKiDN 16 240,00 zł (96%  całości zdania).

W momencie powstawania projektu organizatorzy przewidywali zorganizowanie kilku szkoleń w siedzibie WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz trzydniowy wyjazd studyjny do bibliotek województwa łódzkiego. Jednak ze względu na rozwój pandemii COVID-19 i obostrzenia sanitarne z tym związane zmuszeni zostali do korekty planów i przeniesienia większości działań do Internetu. W tym miejscu należą się podziękowania dla Instytutu Książki, który ze zrozumieniem i życzliwością podchodził do wszelkich zmian proponowanych przez organizatorów w stosunku do pierwotnego wniosku aplikacyjnego, na który przyznana została dotacja. Należy także podkreślić także, iż dzięki przeniesieniu szkoleń do Internetu zmniejszyły się koszty ich organizacji, co umożliwiło realizację większej liczby dni szkoleniowych. Mogła z nich skorzystać większa liczba bibliotekarzy z województwa lubelskiego.

 

Jedynym szkoleniem, które udało się przeprowadzić stacjonarnie było dwudniowe szkolenie „Kreatywność w pracy bibliotekarzy”, które odbyło się w dniach 19-20 października 2020 r. W szkoleniu, które poprowadził doświadczony trener, z wykształcenia również bibliotekarz Wojciech Szorc z Olsztyna wzięli udział wyłącznie pracownicy WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Kolejne edycje tego szkolenia dla następnych grup bibliotekarzy odbyły się w dniach 30 listopada – 1 grudnia, 7-8 grudnia i 14-15 grudnia. Łącznie we wszystkich 4 szkoleniach uczestniczyło 66 bibliotekarzy.

 

Drugim bardzo ważnym elementem projektu miały być wizyty studyjne w nowoczesnych placówkach województwa łódzkiego, które cechują się oryginalnymi rozwiązaniami architektonicznymi, a także oferują mieszkańcom wiele atrakcyjnych propozycji spędzenia wolnego czasu.

Ze względu na ograniczenia pandemiczne organizatorzy zmuszeni byli odwołać wyjazd i przenieść wizyty do internetu. 23 listopada o działalności o działalności otwartej w 2019 r. Mediateki 800-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim opowiedziała jej dyrektor Renata Wojtczak. 24 listopada o powstaniu w 2018 r. Biblioteki Miejskiej w Łodzi i jej działalności opowiedział dyrektor Paweł Braun. Natomiast 25 listopada widzowie mogli wirtualnie odwiedzić Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Wszystkie trzy wirtualne wizyty realizowane za pomocą platformy Zoom bezpośrednio transmitowane były na fanpage’u  Łącznie relacje te  obejrzało ok. 5 100 osób.

 

Kolejnym elementem projektu były dwa jednodniowe szkolenia on-line „Biblioteka dobrze zaprojektowana krok po kroku” prowadzone przez Sabinę Mazurek doświadczoną projektantkę wnętrz bibliotecznych. W dniach 16 i 17 grudnia 2020 r. w szkoleniach uczestniczyło łącznie 60 bibliotekarzy. Dodatkowym punktem projektu był film zrealizowany w GBP w Jeziorzanach, który ukazywał konkretne rozwiązania aranżacji wnętrz, ich genezę, wykonanie i zastosowanie. Film dostępny jest na stronie youtube.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”