(wybór)

 1. Antoszek Grzegorz, Zugaj Leszek. Gmina Dubienka w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, Dubienka 2020
 2. Archiwum nieco inaczej : 10 lat Galerii Jezuicka 13, przygotowanie Marek Krzykała, Lublin 2020
 3. Auch Michał, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010 r.) : ceramika naczyniowa, Kraków ; Leipzig ; Rzeszów 2017
 4. Barmosz Maciej, Krzyczew : dzieje wsi znane i nieznane, Terespol 2019
 5. Biografie nauczycieli regionu puławskiego. T. 5, [członkowie zespołu redakcyjnego: Barbara Miluska, Danuta Kaliszczuk, Lucyna Plucińska], Puławy 2020
 6. Ciołka Dariusz, Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim, [Białystok 2014]
 7. Czepas Piotr. Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 7, Województwo lubelskie, z. 2 Powiat radzyński, Łódź ; Warszawa 2009
 8. Daniłko Małgorzata, Lotnisko Borowina-Gołąb : okruchy pamięci, Puławy 2020
 9. Dlaczego kocham Świdnik : 101 powodów, redakcja Piotr R. Jankowski, Jan Mazur, Rafał Panas, Świdnik 2019
 10. 2 Pułk Strzelców Konnych : kolekcja muzealiów w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, [autor tekstu] Justyna Wojtiuk, Hrubieszów 2020
 11. Dudek Antoni Marian, Nie tylko drukarskim szlakiem, Lublin 2019
 12. Etapy niepodległości 1917-1921 : dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie – Oddział w Radzyniu Podlaskim, [tekst Joanna Kowalik-Bylicka], Lublin 2019
 13. Gmina Łabunie w czasie II wojny światowej : relacje, wspomnienia, świadectwa, [redakcja: Bogdan Szykuła, Piotr Piela, Renata Jastrzębska], Łabunie 2019
 14. Gmitruk Janusz, Stefan Skoczylas 1918-1945 : (biografia dowódcy BCh na Podlasiu), Warszawa 2008
 15. Janowiec nad Wisłą : źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI-XVII w.) / redakcja Jerzy Kruppé, Maria Dąbrowska, Warszawa 2017
 16. Jeziorkowska-Polakowska Anna, Dąbrowski Stanisław Jan, Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin 2019
 17. Kowalczyk Katarzyna, Sternik Marek, Tryniecki Janusz, Tradycyjna kuchnia w nowoczesnym wydaniu, [tekst: Katarzyna Kowalczyk, Marek Sternik, Janusz Tryniecki], Laski 2019
 18. Kozłowski Waldemar Antoni, Przestępczość w życiu mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego w latach 1918-1939, Chełm 2020
 19. Kunowska-Porębna Maria, Wspomnienia Marii Kunowskiej-Porębnej / wydał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Skrzyniarz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych, Fundacja „Biografie Codzienności”, Lublin 2018
 20. Kyc Ryszard, Borzęcki Artur, Z dziejów Małochwieja : Jan Kyc (1894-1969) – życie i działalność społeczna, Krasnystaw 2019
 21. Lewandowski Jan, Lubelskie kartki z wojny 1920, Lublin 2020
 22. Łaziuk Elżbieta, Łaziuk Zbigniew, Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łózkach Gmina Drelów : 1919-2019, Łózki 2019
 23. Minęło 20 lat… : samorząd powiatu puławskiego, tekst Leszek Wojtowicz], Puławy 2019
 24. Nasza wiara od kuchni : prawosławie, rodzina, kuchnia : 229 postnych przepisów z monasterskiej kuchni, [redakcja i tłumaczenie tekstów z języka rosyjskiego siostry Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach], Wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Turkowice 2019
 25. Nowak Bogdan, Uciekany : na wielokulturowej Zamojszczyźnie, [Kraków] 2019
 26. Odkryć z niepamięci, [redakcja Agnieszka Ragaman], Kazimierz Dolny 2020
 27. Pelcowa Halina, Gumowska-Grochot Ilona, Skórska Blanka, Słownik gwar Lubelszczyzny. T. 8, Człowiek i rodzina, higiena i choroby, meble, sprzęty i prace domowe, Lublin 2020
 28. Piechnik Paweł, Chleb wolnościowy, Lublin 2019
 29. Pietrasiewicz Tomasz, Żmigród i okolice : przewodnik, Lublin 2020
 30. Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2011-2018, [zespół autorski Sławomir Dziaduch, Andrzej Jakubowski, Aleksandra Jangas-Kurzak, Aneta Olszewska-Welman], Lublin 2020
 31. Przegaliński Andrzej, Zarys dziejów gospodarczych Lubelszczyznyw dobie Księstwa Warszawskiego : studium z historii regionu w epoce manufaktury i stosunków folwarczno-pańszczyźnianych, Lublin 2020
 32. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2020, Lublin 2020
 33. Rudko Zbigniew, Elegia na śmierć Jana Pawła II Wielkiego, Lublin 2020
 34. Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich. T. 7, opracowanie i redakcja Marian Wojtas; zespół autorski not biograficznych Artur Borzęcki, Marek Ciotucha, Waldemar Kawecki, Katarzyna Wołoszyn, i Marian Wojtas, Warszawa ; Lublin 2020
 35. Społeczna, religijna i kulturalna aktywność mieszkańców Jastkowa i okolic, redakcja Cezary Taracha, Lublin 2019
 36. Staręgowski Bartosz, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie, Lublin 2020
 37. Szczurek Piotr, Działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego w latach 1922-1944, Zamość 2020
 38. Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie, pod redakcją Andrzeja Buko ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019
 39. The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955) : material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955) : podstawy źródłowe, edited by Marcin Wołoszyn, Kraków [i in.] 2018, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej ; T. 4
 40. Trachter : malarz z Lublina, pod redakcją Jakuba Bendkowskiego, Warszawa 2020
 41. W kręgu ikony Matki Boskiej Chełmskiej, redakcja Irena Rolska, Lublin 2019, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej ; T. 2, cz. 3
 42. WAK-ART : album Wakacyjnej Akademii Kultury, [opracowanie i redakcja Andrzej David Misiura], Siennica Różana 2020
 43. Walewander Edward, Człowiek i książka, Lublin 2020
 44. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010 r.) : podstawy źródłowe, pod redakcją Marek Florek, Marcin Wołoszyn, Kraków ; Leipzig ; Rzeszów 2016, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej ; T. 2, cz. 1
 45. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010 r.) : podstawy źródłowe, pod redakcją Marek Florek, Marcin Wołoszyn, Kraków ; Leipzig ; Rzeszów 2016, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej ; T. 2, cz. 2
 46. Zielińska Ewa, Fotografie dawnego Lublina z akt Inspekcji Budowlanej, Lublin 2020
 47. Ziemia Łukowska : przewodnik turystyczny po obszarze działania LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości, [redakcja Marzena Zielonka ; tłumaczenia Artur Gawrylak], Łuków 2019
 48. Zloty szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych województwa lubelskiego : budowanie tożsamości regionalnej i promocja turystyczna, [redakcja: Andrzej Wasilewski, Maria Wiśnioch-Filo, Katarzyna Komisarczuk], Lublin 2020