Projekt „Europejski bibliotekarz“ 

(nr projektu POWERAE-2020-1-PL01-KA104-080986)
fundusze Europejskie RP Unia Europejska logo

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, beneficjentem – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

Celem projektu „Europejski bibliotekarz“ jest:

  • Poprawa kompetencji językowych bibliotekarzy.
  • Zapoznanie bibliotekarzy z celami, wartościami oraz zadaniami wynikającymi z europejskich trendów edukacyjnych i technologicznych w bibliotekach. Pozyskanie partnerów do wymiany bibliotekarzy w krajach europejskich, wymiana doświadczeń z bibliotekarzami i bibliotekami w krajach europejskich.
  • Poznanie europejskich modeli funkcjonowania bibliotek, stosowanych strategii współpracy z otoczeniem, uczenia dorosłych i programów edukacyjnych skierowanych do osób starszych, programów edukacyjnych skierowanych do emigrantów, obcokrajowców.
  • Opracowanie innowacyjnych i aktualizacji realizowanych programów szkoleń o szerokim zasięgu wiedzy, charakteryzujących się m.in. otwartością na wielokulturową edukację obywatelską i kształcenie językowe.
  • Wymiana kulturowa.
  • Otwartość na różnorodność kulturową.

 

W ramach projektu zaplanowano wyjazdy zagraniczne bibliotekarzy, które  wynikają z potrzeb, dotyczących poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej. W harmonogramie znalazły się mobilności typu:

Job Shadowing – poznanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Mobilność czterech grup bibliotekarzy (24 osoby) do bibliotek we Włoszech (Mediolan), Portugalii (Funchal), Finlandii (Helsinki), Szwecji (Sodertalje).

– wyjazd na kurs języka angielskiego do szkoły językowej na Cyprze (4 osoby).

 

Zdobyta wiedza i doświadczenia będą przekazywane pracownikom WBP w Lublinie, bibliotekarzom bibliotek samorządowych województwa lubelskiego oraz szeroko rozumianym środowiskom kultury i edukacji. Zostaną wykorzystane różne formy przekazu: szkolenia stacjonarne i online, wystąpienia na sesjach i konferencjach, artykuły w czasopismach fachowych, relacje, fotorelacje i filmiki na stronie domowej Biblioteki oraz platformach edukacyjnych.

 

Czas trwania projektu obejmuje okres 20 miesięcy od 30.11.2020 do 30.07.2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE : 167 318,83 PLN.