(wybór)

 1. Czopek Mirosław. Ślady przy Źródłach : Huta Szkła w Leoninie : opracowanie historyczno-biograficzne, Opole Lubelskie 2020
 2. 40 lat Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, [zredagował zespół Bogusław Kudelski i in.], Chełm [2016]
 3. Dębowczyk Maria, Pytlak Urszula. Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich, Bychawa 2016
 4. Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939, Justyna Dudek, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Agnieszka Skura, Lublin 2020
 5. Garbacz Krzysztof. Spojrzenie w przeszłość rodzin Mysakowskich, Nowakowskich, Kucharskich i Gryblewskich, Zielona Góra 2020
 6. Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent „Szkoły Orląt” w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich, [redakcja Paweł Pawłowski, Malwina Markiewicz], Dęblin 2020
 7. Górski Zdzisław. Z Kozarowa w nieznane, Lublin 2020
 8. Jadczak Stanisław. Parczew i Polesie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, Lublin 2020
 9. Jubileusz 600-lecia miasta Bełżyce 1417-2017, Bełżyce 2018
 10. Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic : Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej : 2001-2020, [pomysł, teksty i wybór zdjęć – Zofia Małek, Marcin Mizak, Teresa Dymowska, Hanna Padewska, Tomasz Mizak], Wydanie drugie rozszerzone, Puławy 2020
 11. Kościński Mieczysław. Burmistrzowie Krasnobrodu, Lublin 2020
 12. Kudelski Bogusław. Chełmska husaria naprzód! : 55 lat Klubu Sportowego „Chełmianka” Chełm 1955-2010, [Wysokie Mazowieckie] 2010
 13. Kumor-Mielnik Joanna, Mielnik Sławomir. Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych, Lublin 2019
 14. Kurhany na Wyżynie Lubelskiej, pod redakcją Grzegorza Mączki, Lublin 2020
 15. Magier Dariusz. Tajemnice nazistowskiej i komunistycznej katowni w Radzyniu Podlaskim : katalog inskrypcji, Borki ; Radzyń Podlaski 2020
 16. Na zdrowie! : regionalne produkty i zdrowe przepisy, Łęczna 2020
 17. Naumiuk Tadeusz. Tragiczna historia podlaskich unitów, Warszawa 2020
 18. Noga Robert. Marek Kępa, [Leszno 2019]
 19. Och Ryszard, Podleśny Piotr. 90-lat Lewartu 1923-2013, Lublin [2013]
 20. Omiotek Alicja. Z dziejów parafii Targowisko, Lublin 2020
 21. Opisy niektórych pamiątek zachowanych w świątyni Sybilli w Puławach, Alina Aleksandrowicz i Artur Timofiejew, Warszawa 2010
 22. Orłowska, Jadwiga. Dzienniki 1918-1952, Jadźka Orłowska (Jadwiga Machowa) ; redakcja i opracowanie Jacek i Wojciech Machowie. Lublin 2020
 23. Pruszak Kinga. Matka Krystyna Farion : życie i dzieło, Łódź [2020]
 24. Przed sierpniem był lipiec : historia i teraźniejszość „Solidarności” na Lubelszczyźnie : materiały z sympozjum związkowego, Lublin, 15 czerwca 2000, pod redakcją dr. Józefa Kaczora ; NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, Wydanie 2, Lublin 2020
 25. Pyra Mariusz. Oddziaływanie państwowych wyższych szkół zawodowych na rozwój lokalny w regionie lubelskim, Biała Podlaska 2020
 26. Rupiewicz Romana. Biblijne kody sacrum w kościele św. Andrzeja Boboli w Lublinie, Warszawa 2020
 27. Słownik biograficzny ziemi kraśnickiej. [T.] 1, redakcja: Jan Stanisław Kamyk Kamieński, Marian Surdacki, Kraśnik 2020
 28. SS-SonderkommandoSobibor : niemiecki obóz zagłady 1942-1943 : katalog wystawy stałej, [redakcja: Tomasz Kranz], Lublin 2020
 29. Sytuacja rynku pracy województwa lubelskiego w ujęciu branżowym w okresie pandemii COVID-19 : raport z badania ilościowego, [opracowanie: Piotr Krzesiński, Angelika Bil, Grzegorz Gach, Iwona Wójcik], Lublin 2020
 30. Śladkowski Wiesław. Kazimierz Gregorowicz : naczelnik cywilny województwa lubelskiego w 1863 r. i orędownik unii polsko-ukraińskiej, Warszawa 2020
 31. Świętochowski Władysław, Kindziuk Sławomir. 50 lat łukowskich zapasów, Łuków ; Siedlce 2018
 32. Tereszczuk Mirosław Józef. Waleczni jak Spartakus Szarowola, Zamość 2020
 33. To właśnie tu się wydarzyło… : antologia najpiękniejszych prac literackich dotyczących miejscowości z terenu gminy Gościeradów, Lublin 2020
 34. Vargas Witold, Zych Paweł. Duchy polskich miast i zamków, Olszanica 2013
 35. Wierzchowski Wojciech, Rzeźniak Agnieszka, Turczyn Renata. Atrakcje Roztocza, Zamościa i Puszczy Solskiej : przewodnik ilustrowany, [tekst: Wojciech Wierzchowski, Agnieszka Rzeźniak, Renata Turczyn ; zdjęcia: Tomasz Siudak, Wojciech Wierzchowski], Kielce 2020
 36. Zięba Józef. Epitafium dla bohatera : dla upamiętnienia 80. rocznicy II wojny światowej, Lublin 2019
 37. Zwolski Edmund Zenon. Wspomnienia o Piotrze Przywarze, bohaterze ziemi kraśnickiej, Lublin 2018