Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 9 maja 2021 roku

śp. Marii Kochanowskiej

wieloletniego i zasłużonego pracownika
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają
Dyrekcja
oraz emerytowani i obecni Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

 Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Kochanowskiej
odbędą się w sobotę 15 maja 2021 roku
o godz. 12.00 w Klementowicach

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 9 czerwca 2021 roku o godz. 18.00
w kościele pw. Św. Józefa w Lublinie

 

Maria Kochanowska (1925-2021) urodziła się 9 października 1925 roku w Szczekarkowie (powiat puławski) w rodzinie chłopskiej.  Szkołę powszechną ukończyła w 1938 roku. Przerwaną przez wojnę edukację kontynuowała w Gimnazjum im. Czartoryskich w Puławach. Po ukończeniu czterech klas przeniosła się do Lublina, gdzie w 1948 roku zdała maturę. W latach 1948-1952 odbyła studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym KUL. Uzyskała stopień magistra filozofii.

W trakcie studiów przez rok (1949-1950) pracowała w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Lublinie w charakterze referenta Wydziału Budowlanego. Po studiach wyjechała do Nowej Huty, gdzie w latach 1953-1954 pełniła funkcję referenta w Bazie Transportu Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego. Po powrocie do Lublina, w latach 1954-1956, pracowała na stanowisku księgowej w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt”, a w latach 1956-1957 jako referent Wydziału Zaocznego Technikum Chemiczno-Mechanicznego w Lublinie.

1 października 1957 roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, gdzie przez trzydzieści dwa lata była pracownikiem i kierownikiem Czytelni Głównej. W ciągu wielu lat pracy dała się poznać jako pracownik wzorowo wypełniający swoje obowiązki. Pełna inwencji i inicjatywy, ciągle usprawniała metody pracy, co przyczyniło się do lepszej obsługi licznych czytelników. W kontaktach z użytkownikiem była bardzo życzliwa, chętnie służyła radą i pomocą przy wyborze odpowiedniej literatury. Cieszyła się niekłamanym autorytetem, dzięki czemu wniosła ogromny wkład w upowszechnianie czytelnictwa zbiorów naukowych lubelskiej Książnicy. W stosunku do współpracowników była zawsze koleżeńska, z przyjemnością dzieliła się wiedzą i i doświadczeniem, była przy tym wymagająca w stosunku do siebie i innych. Wysoko ceniła etykę zawodową pracownika kultury i starała się wpajać ją innym. Odeszła na emeryturę w kwietniu 1989 roku. Za swoją działalność otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury oraz srebrną odznakę „Zasłużony dla miasta Lublina”.

Biogram zaczerpnięty ze
Słownika Biograficznego Bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014),
oprac. Jerzy Gajewski, Lublin 2015