14 maja 2021 r. w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się XI edycja Lubelskiego Forum Bibliotekarzy. Forum tradycyjnie organizowane było podczas ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w bieżącym roku przebiegał pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Ze względu na trwającą nadal pandemię Forum miało charakter hybrydowy. W spotkaniu na miejscu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz środowisko bibliotekarskie.

Organizatorami XI Lubelskiego Forum Bibliotekarzy byli: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie.

Lubelskie Forum Bibliotekarzy honorowym patronatem objęli Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Barbara Budyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie oraz portal sbp.pl.