Tadeusz Sławecki
Dyrektor Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Tadeusz Skoczek
Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

Jan Sęk
Prezes Fundacji „Willa Polonia”

zapraszają na wernisaż wystawy

„Generał Haller i jego żołnierze”

23 czerwca 2021 r., godz. 12.00

Westybul Biblioteki
ul. Narutowicza 4

Zapraszamy na bezpośrednią transmisję wydarzenia na FB WBP
(otwartym dla wszystkich)!  

Józef Haller (1873-1960) – jeden ze współtwórców Polski Niepodległej – ma swoje trwałe miejsce w historii Polski. Jego życie jest przykładem pełnego oddania Ojczyźnie, poświęcenia swojego talentu i umiejętności dla dobra wspólnoty narodowej. Generał Józef Haller walczył w czasie I wojny światowej ze wszystkimi zaborcami Polski – z Rosją, Austrią i Niemcami. Dowódca słynnej „żelaznej” II Brygady Legionów, a pod koniec wojny Armii Polskiej we Francji. W imieniu Rzeczypospolitej zajął w 1920 roku Pomorze i dokonał Zaślubin z Morzem. Podczas wojny z bolszewikami dowodził Armią Ochotniczą i Frontem Północnym. Legenda „Błękitnego Generała” żyła bardzo długo w umysłach i uczuciach Polaków. Dzisiaj warto ją przypominać i kultywować.
źródło: Hallerczycy. Informator wystawy „Generał Haller i jego żołnierze”,
red. Tadeusz Skoczek, Warszawa 2021

Wystawa pozwala poznać materiały – nierzadko unikatowe – ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Są to zdjęcia powstałe w okresie pierwszej wojny światowej (ale również fotografie ukazujące generała Hallera i jego bliskich po roku 1945, już na emigracji),  fotografie, na których uwiecznieni zostali żołnierze i oficerowie II Brygady Legionów Polskich, m.in. płk Marian Januszajtis i ksiądz Józef Panaś, Błękitnej Armii i Armii Ochotniczej z 1920 roku.

Wystawa powstała w ramach – dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – projektu edukacyjnego Muzeum Niepodległości pt. „100 na 100” (sto projektów na stulecie odzyskania niepodległości). Idee przewodnie projektu to upowszechnianie wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 i ówczesnym kształtowaniu się jej granic oraz popularyzowanie postaw patriotycznych.

Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Biblioteki. Zapraszamy!

 

J