1. Czemierniki : ziemia czemiernicka : ludzie, wydarzenia, pamiątki. 3, pod redakcją
Mariana Mazurka, Czemierniki 2020
2. Derdziuk Andrzej. Dojrzały owoc, wydanie drugie rozszerzone, Sandomierz 2021
3. Figiel Grzegorz. Gmina Siedliszcze 1990-2020. 30 lat samorządności, Siedliszcze
2020
4. Kapłon Jan, Radzykiewicz Genowefa. Rodzina Kapłonów z Wierzbia : wojna i czasy
powojenne, Łabunie 2020
5. Klukowski Zygmunt. Książka ma dziwny urok, Zygmunt Klukowski ; [opracowanie
i przedmowa Dariusz Górny], Zamość 2020
6. Kościół św. Ducha w Lublinie : dokument pobożności i zabytek sztuki, [redakcja
Dariusz Kopciowski, Hubert Mącik ; teksty Lidia Kwiatkowska-Frejlich, Olga Pikul,
Stanisław Sieczka, Dariusz Kopciowski, Hubert Mącik], Lublin 2017
7. Kozidrak Beata. Beata : gorąca krew, Warszawa 2021
8. Kus Józef. "Kartki na życie – życie na kartki" : karty zaopatrzeniowe dla mieszkańców
Lublina z lat 1915-1921 : katalog, Lublin 2020
9. Lubelskie archiwa rodzinne niepodległej, opracowała Agnieszka Konstankiewicz
z udziałem Anety Kowalczyk i Joanny Kowalik-Bylickiej, Lublin 2020
10. Majka Jerzy. Generał brygady Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz : 1890-1969 :
krótka biografia wojskowa, wydanie II, Rzeszów 2020
Współwydane: Aneks lubelski / Władysław Mądzik.
11. Mańko Tomasz. Ocalić od zapomnienia : szlakiem dziedzictwa żydowskiego w
powiecie radzyńskim : żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne, Tomasz Mańko ;
[fotografie Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim],
Radzyń Podlaski 2016
12. Metryki ślubów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768, opracował i
wydał Robert Jop ; Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2020

13. Michalski Waldemar. Mały tryptyk roztoczański, Waldemar Michalski ; ilustracje
Agnieszka Wójtowicz, Lublin 2020
14. Michalski Waldemar. Współczesny Lublin poetycki : od Józefa Czechowicza do
Bohdana Zadury : sylwetki, interpretacje, szkice literackie, Lublin 2020
15. …ocalić od zapomnienia : zeszyty historyczne Chorągwi Lubelskiej Związku
Harcerstwa Polskiego 1987-2021, redakcja: hm. Stanisław Jan Dąbrowski, Lublin
2021
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie : 90 lat historii, [zespół redakcyjny druhna
Sylwia Kopycińska i 10 pozostałych], Garbów 2018
17. Opowieści o Bychawie : w 480. rocznicę powstania miasta, opieka merytoryczna:
Monika A. Oleksa ; autorzy tekstów: Barbara Cywińska [i inni], Bychawa 2020
18. Oratowska Barbara, Krysiak Łukasz, Michniowski Marcin. Akcja AB na
Lubelszczyźnie : 80. rocznica egzekucji na Rurach Jezuickich w Lublinie, Lublin 2020
19. Pamięci Zofii Krawieckiej : (1900-1983), Dorota Margol, Janina Ryba, Irena
Szmołda, Jan Kowal, Majdan Stary ; Biłgoraj 2020
20. Pawłowska Hanna. Puławskie korzenie : niezwykli ludzie związani z Puławami,
Puławy 2020
21. Piekarz Artur. Stanisław Łukasik "Ryś" 2 VIII 1918-7 III 1949 : rówieśnik
Niepodległej, Lublin [2018]
22. Powroty : Anna Kamieńska 1920-1986, [redakcja Magdalena Janik, Ewa Kuszyk-
Peciak], Lublin 2020
23. Przygodzki Piotr. 100 lat OSP Końskowola : 1920-2020, [Końskowola 2020]
24. Puszcza Solska, [autorzy fotografii Michał Korga i 5 pozostałych ; teksty rozdziałów
oraz podpisy fotografii Przemysław Stachyra], Lublin 2020
25. Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 3,
Dystrykt lubelski Generalnego Gubernatorstwa, wybór i opracowanie Sebastian
Piątkowski, Lublin 2020
26. Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie :
badania interdyscyplinarne i konserwacja, pod redakcją Marty Stasiak-Cyran ;
Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2020
27. Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny, Marek Kołodziejczyk, Marcin
Polak, Kamil Stepuch, Michał Stepuch, Adam Lesiuk ; [rysunki, grafiki, opieka
naukowa: Marek Kołodziejczyk ; Fundacja dla Przyrody], Lublin 2020

28. Sado Grzegorz. Nadleśnictwo Krasnystaw – historia administracji i gospodarki leśnej
: (1799-2020), Krasnystaw 2020
29. Sarna-Blachani Aneta. Lublin. Portret miasta, Aneta Sarna-Blachani ; tekst Leszek
Dulik. ; [tłumaczenie na język angielski Magdalena Goldiszewska], Lublin 2020
30. Stąd ruszyła lawina… : Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność" 1980-1989,
redakcja naukowa Piotr Paweł Gach ; zespół redakcyjny Marcin Dąbrowski, Piotr
Paweł Gach, Józef Kaczor, Zygmunt Łupina, wydanie II, Lublin 2020
31. Szczurek Piotr. Ochotnicze Straże Ogniowe w powiecie zamojskim (1882-1939),
Zamość 2018
32. Wac-Włodarczyk Andrzej. 250 lat od erygowania kościoła pw. Świętego
Wawrzyńca w Żółkiewce, Żółkiewka 2020
33. Witek Hanna. By czas nie zaćmił i w niepamięć obrócił… : znane i nieznane groby na
ryckich cmentarzach. Cz. 1, Ryki 2020
34. Wojna polsko-bolszewicka na Lubelszczyźnie 1919-1920 : publikacja wydana z okazji
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, [opracowanie redakcyjne Edyta Ścibor], Lublin
2020
35. Zugaj Leszek. Historia samorządu i administracji w Gminie Radecznica, Radecznica
2020