1. Bora P., Skok wzwyż : podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, Opole 2020
2. Borowczyk J., Skibski K., Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru : próba
filologiczna, Kraków 2021
3. Karczmarzyk M.A., Polska sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych : potencjał
pedagogiczny, komunikacyjny oraz kulturowy wybranych obrazów Jacka Yerki,
Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego i Zdzisława Beksińskiego, Gdańsk 2020
4. Kowalski P., Taki teatr, Toruń 2020
5. Kulik A.W., Polscy twórcy pięknodruków poza krajem, Berlin – Lublin 2020
6. Kulik A.W., Z wysokości mojego urwiska, Berlin – Toronto 2019
7. Marczewski M., Historia wychowania : szkice : wykład/ćwiczenia, Gdańsk 2021
8. Mataniak M., Rada Administracyjna Miasta Krakowa i jego okręgu (1846-1853),
Kraków 2019
9. Michalec D., Wokół kolekcji prac Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969), Siedlce 2020
10. Między literaturami : rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego, Kraków 2021
11. Mikołajewski J., Lojalność poety i tłumacza, Białystok 2020
12. Miodunka P., Społeczność małych miast południowej małopolski od końca XVI do
końca XVIII wieku, Kraków 2021
13. Niedźwiedzki D., Schmidt J., Detencja cudzoziemców w Polsce : perspektywa
teoretyczno-metodologiczna, Kraków 2020
14. Rymar D.A., „Przegrałem, jak żołnierz” : Zdzisław Morawski (6 IX 1926 – 28 X 1992)
– biografia polityczna, Gorzów Wielkopolski 2020
15. Sarnecka J., Dom z duszą : książeczka do opowiadania, Sanok 2019
16. Siatka K., Neoawangarda w Krakowie : lata siedemdziesiąte, Kraków 2021
17. Słowianie w monarchii Habsburgów : literatura, język, kultura, Kraków 2020
18. Społeczności lokalne w procesach przemian : księga jubileuszowa Profesora
Stanisława Kłopota, Kraków 2021
19. Stoch M., Jak czytamy książki? : recepcja literatury w krakowskich i wielickich
grupach czytelniczych, Kraków 2021
20. Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie : wrocławski Zeittheater, Kraków 2021
21. Tesch K., Numeryczna mechanika płynów, Gdańsk 2021
22. Wójtowicz M., Ikony niemego kina, Toruń – Lublin 2020
23. Zagańczyk M., O pisaniu z podróży, Białystok 2020