12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa, dnia 20 października 2017, poz. 1953

 U S T A W A
z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

 

            W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, stanowi się, co następuje:

Art.1.   12 lipca – dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r. – ustanawia się Dniem Walki i Męczeństwa Wsi  Polskiej.
Art.2.  Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

12 lipca 2018 roku po raz pierwszy obchodzono Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
Z tej okazji w roku 2019 zorganizowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie okolicznościową sesję naukową, prezentowano również okolicznościowe wystawy, m.in.  ekspozycję „Represje wobec wsi i  ruchu ludowego” przygotowaną przez  Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, a zbiory Biblioteki zostały uzupełnione o cenne dokumenty, dotyczące Władysława Cholewy –  działacza ludowego, spółdzielczego i niepodległościowego, konspiracyjnego wojewody lubelskiego, od sierpnia roku 1941 do sierpnia 1944 roku Okręgowego Delegata Rządu RP na województwo lubelskie. Dokumenty przekazała Bibliotece Anna Cholewa-Selo, córka Władysława Cholewy. Kontynuacją tego wątku była sesja naukowo zatytułowana „Władysław Cholewa. W 75. rocznicę Akcji Burza, które odbyła się 10 czerwca 2019 r. w Bibliotece; w trakcie której Anna Cholewa-Selo wspominała swego ojca.

„Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie”
– materiały ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie 

W roku 2021 obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
organizowane są m.in. w Serokomli