6 sierpnia w Galerii WBP im. H. Łopacińskiego Natalia Wawrzyńczyk zainaugurowała koncertem 27. edycję Nagrody im. Anny Platto – wykonała piosenki ,,Przebiśniegi”,  ,,Czarny Świt”,  ,,Prosta Piosenka”

 Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana pracownikom bibliotek publicznych województwa lubelskiego wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz realizacji nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami.

Uroczystość zorganizowana została przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Galę honorowym patronatem objął Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, dr Barbara Budyńska p.o. Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. Patronatu medialnego użyczył portal internetowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sbp.pl

Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego oficjalnie otworzył galę 27. edycji Nagrody im. Anny Platto

Uroczystość prowadzili Joanna Chapska i Marcin Furman, Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie

Galę zaszczycili obecnością Barbara Wróbel Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentująca Wojewodę Lubelskiego oraz  Dorota Mojak z Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, dr hab. Anita Has-Tokarz Kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie oraz Mirosława Platto – siostra Patronki Nagrody i wieloletnia Fundatorka

Marzena Targońska sekretarz Komisji Nagrody im. Anny Platto (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP) odczytała pierwszą część protokołu

 

 

Nominowane do Nagrody im. Anny Platto w 2021 roku

Magdalena Marzec, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol

Katarzyna Sudół, Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, Filia Nr 1

Agata Szewczuk, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego, Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie, prof. Andrzej Wac-Włodarczyk członek Zarządu Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego wręczyli nominacje i upominki

Upominki zostały ufundowane przez Wydawnictwo Literatura z siedzibą w Łodzi, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego oraz Zarząd Okręgu SBP w Lublinie

Dr hab. Anita Has-Tokarz Przewodnicząca Komisji Nagrody im. Anny Platto  odczytała werdykt Komisji oraz wygłosiła laudację

Nagrodę im. Anny Platto Laureatce 2021 roku – Agacie Szewczuk – wręczyli Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego, Fundator Nagrody, Joanna Chapska Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie, dr Zdzisław Bieleń Pomysłodawca Nagrody

Na wniosek Zarządu Okręgu SBP w Lublinie Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał Laureatce nagrodę kulturalną za popularyzację i upowszechnianie kultury – nagrodę wręczyła Dorota Mojak z Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Agata Szewczuk Laureatką 27. edycji Nagrody im. Anny Platto

Gratulacje wygłosili

…Barbara Wróbel Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego reprezentująca  Wojewodę Lubelskiego

….Laureatki poprzednich edycji Nagrody

Mirosława Platto, siostra Patronki Nagrody

Na wniosek dr hab. Anity Has-Tokarz Kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie, Joannie Chapskiej została przyznana przez Zarząd Województwa Lubelskiego nagroda kulturalna za popularyzację i upowszechnianie kultury – nagrodę wręczyła Dorota Mojak z Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

 

Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego podziękował wszystkim i zaprosił na 28. edycję Nagrody im. Anny Platto

Media jak co roku darzyły ogromnym zainteresowaniem Galę Nagrody im. Anny Platto

Pamiątkowe zdjęcia Laureatki Nagrody im. Anny Platto z Nominowanymi w 2021 oraz Komisją

Serdecznie zapraszamy za rok!

Sponsorzy tegorocznej Nagrody im. Anny Platto:

 

Gala 27. edycji Nagrody im. Anny Platto była transmitowana online na Facebooku WBP im. H. Łopacińskiego

https://www.facebook.com/wbplublin/videos/1486696644997005

 

Materiał Panoramy Lubelskiej z dnia 6.08.2021 r.

https://lublin.tvp.pl/55245750/przyznano-nagrode-im-anny-platto

 

Fotografie wykonała Dorota J. Mościbrodzka