W roku 2021 obchodzimy setną rocznicę urodzin Julii Hartwig (14 VIII 1921-13 VII 2021), jednej z najwybitniejszych współczesnych polskich poetek, a także pisarki, eseistki, tłumaczki z języka francuskiego i angielskiego, autorki wstępów do albumów fotograficznych swojego brata, Edwarda Hartwiga. Opublikowała blisko 30 tomów wierszy, była autorką szkiców, felietonów, poematów prozą, monografii pisarzy i poetów, z których za najważniejszą uważa się monografię poświęconą Guillaume Apollinaire’owi.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Miastem Lublin, instytucjami i osobami prywatnymi zaplanował szereg działań mających na celu uczczenie poetki oraz przypomnienie jej związków z Lublinem.

Julia Hartwig (1921-2021) – wydarzenia w Lublinie

Jednym z wydarzeń jest publikacja specjalnego numeru PARY – PARA – numer specjalny poświęcony Julii Hartwig

Numer specjalny PARY można otrzymać bezpłatnie także w naszej Bibliotece! Posiadamy również archiwalne numery PARY do rozdania dla osób zainteresowanych tym wydawnictwem. Przede wszystkim zachęcamy do czytania poezji i innych tekstów Julii Hartwig i o Julii Hartwig. Zapraszamy do WBP!