W „Poranku u Hieronima”:
O dramacie Zapolskiej – w wersji czytanej i scenicznej
oraz temacie II wojny światowej w polskiej kinematografii

Serdecznie zapraszamy 
1 września 2021, godz. 10.00
wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich) 


„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. W tym roku odbędzie się publiczne czytanie tekstu dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” przez zaproszonych gości, a później, w spektaklu „Moralność pani Dulskiej”, wystąpi „Trupa z szafy bibliotecznej”.

„Trupa z szafy bibliotecznej” to amatorski zespół teatralny złożony z pracowników WBP w Lublinie. Choć nazwa powstała w 2014 r. (a oficjalnie zafunkcjonowała w roku następnym), to tradycje performatywnego czytania w WBP sięgają 2013 roku. „Trupa” występuje raz w roku przy okazji akcji „Narodowe Czytanie”, choć ma w dorobku także spektakl bożonarodzeniowy. Do roku 2015 inscenizacje wystawiane były w Galerii Biblioteki, a od 2016 roku prezentowane są w podcieniach i na dziedzińcu Biblioteki. Skład zespołu i podział funkcji (obsada, ekipa, opieka techniczna) jest zmienny. Od 2015 roku spektakle rejestrowane są w wersji filmowej.

Trupa z szafy bibliotecznej

O przygotowaniach do tegorocznego spektaklu opowiedzą: Beata Januszek i Anna Mikos – adaptatorki tekstów i reżyserki spektakli. 


Temat II wojny światowej w polskiej kinematografii

Polskie realizacje filmowe, zmierzające się z tematyką i problematyką II wojny światowej, przypomni i krótko scharakteryzuje dr hab. Marcin Maron.

Dr hab. Marcin Maron pracuje w Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Zajmuje się historią filmu polskiego, związkami literatury i filmu oraz fotografią. Jest autorem licznych publikacji na temat filmu, literatury i fotografii.
Z wykształcenia jest operatorem filmowym, fotografikiem (absolwentem Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi), a także filmoznawcą (habilitację uzyskał w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie). Zajmuje się fotografią i historią filmu polskiego. Jest autorem wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych, a także wystaw fotograficznych. Otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce (filmoznawstwo). Nagrodą wyróżniono monografię Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947–1990 (wyd. UMCS Lublin 2019). W lipcu 2020 roku publikacja ta została również nominowana do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Prowadzi wykłady na kierunku Filmoznawstwo 3 studiów podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Jest jednym z wykładowców Akademii Polskiego Filmu zorganizowanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Rozmowy poprowadzi Ewa Hadrian.